search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Pennan 15, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 november 2018 om positivt planbesked för Pennan 15.

Ansökan avser att möjliggöra för att inrymma tre lägenheter i fastigheten istället för dagens två lägenheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta