search
Sök
menu
Meny

Planeringsunderlag för översiktsplan

Utredningar och program fastställda av kommunfullmäktige som är av betydelse för samhällsplaneringen.

Dokumenten är formellt sett inte en del av översiktsplanen, men väsentliga delar från dokumenten är inarbetade i planen.