search
Sök
menu
Meny

Översiktlig planering under arbete

Här hittar du information om översiktliga planer som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter då planer som är på samråd eller granskning.

De översiktliga planerna innehåller ofta komplexa frågor som ska lösas och planeringsprocessen kan därför bli ganska långvarig. Förslagen har i allmänhet en strategisk inriktning och redovisar en struktur som man bör ta beslut om, för att i efterföljande skeden gå in för ett mer detaljerad genomförande.

Planförslagen går i allmänhet på samråd, då det finns möjlighet att lämna synpunkter, en översiktsplan har dessutom ett granskningsskede, när det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter bearbetas förslaget och antas av stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.