search
Sök
menu
Meny

Nomineringar till Stadsbyggnadspriset 2019

Nomineringarna till Stadsbyggnadspriset görs i tre olika klasser: god byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö.


God byggnadsvård

Varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering  av en äldre byggnad, återuppbyggnads­rojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.

Bäckalyckevägen 4 är nominerade för fasadrenovering av enbostadshus.

Bäckalyckevägen 4, fasadrenovering av enbostadshus.

Kärrhöhsgatan 90-96 är nominerad för fasadrenovering av flerbostadshus.

Kärrhöksgatan 90-96, Råslätt, fasadrenovering av flerbostadshus.

Strömsbergs gård är nominerat för återbyggnadsprojekt.

Strömsbergs gård, återuppbyggnadsprojekt.

 

God arkitektur

Ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.

Färgglada Kv. Entitan på Kålgården nominerad för nybyggnad av flerbostadshus.

Kv. Entitan, brf Glasblåsaren på Kålgården, nybyggnad av flerbostadshus.

Jönköping Universitys nya tillbyggnad, Kvarteret Gravören, är nominerad.

Kv. Gravören, Jönköping University, ny högskolebyggnad.

Nybyggd förskola med färgglada fönster belägen på Kungsängen är nominerad.

Vikaren 4, Kungsängen, nybyggnad av förskola.

Vitlingen 1 på Kungsängen, nybyggt flerbostadshus.

Vitlingen 1, Kungsängen, nybyggnad av flerbostadshus.

Huskvarna Sportcenter har fått en färgglad ny- och tillbyggnad i år.

Huskvarna Sportcenter, Åbonäs 6, ny- och tillbyggnad av en sporthall.

God livsmiljö

Byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Grafitgrå Café innehåller butik, café, kontor och lager och består av två nybyggda byggnader.

Grafitgrå Café, Kaxholmen, ny- och tillbyggnad av butik, café, kontor och lager.

Bastun som är belägen på taket i Kv. 10 är till för samtliga boende. Gemensamhetslokalerna har lett till nominering i kategorin god livsmiljö.

Lagunen 1, Kv. 10 i Munksjöstaden, nybyggnad med gemensamma ytor på takterrassen för de boende.

Muren i Knektaparken är byggd för att vara påkörningsskydd. När mörkret faller lyses texten "Knektaparken" upp på stenmuren.

Mur i Knektaparken, påkörningsskydd.

Trädgårdsgatan förvandlades till gågata under sommarmånaderna. Gatan fylldes med grönska och sittplatser längs uteserveringarna.

Trädgårdsgatan, tillfällig sommargågata.