search
Sök
menu
Meny

Utveckling och projekt i stadsmiljön

Hela tiden pågår utveckling, nybyggnation och ombyggnation på någon plats i staden i Jönköping och Huskvarna. Här presenteras en del projekt och vad som är aktuellt just i år. En del utvecklingsområden har egna sidor.

Tillfälliga projekt i stadsmiljön

Jönköpings kommun strävar efter att skapa ett stadsrum som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och som fungerar som mötesplats och gemensamt vardagsrum för stadens invånare och besökare. Kommunens stadsplanering ska i enlighet med Stadsbyggnadsvision 2.0, antagen av kommunfullmäktige 2008, bidra till att skapa attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ge plats för rekreation och grönska.

Enligt Stadsmiljöprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 2016, uppstår en stads identitet och attraktivitet i livet mellan byggnaderna – i samspelet mellan uteserveringar, offentlig konst och evenemang, men också i samspelet med dess skyltar och möbler. Vidare ska Jönköpings kommun uppmuntra till utomhusevenemang samt att nya idéer och aktiviteter får plats i stadsrummet.

För sommaren 2021 planerar vi några tillfälliga projekt i stadsmiljön i form av sommargågator och möblerade platser för sommarhäng på liknande sätt som vi gjorde 2020.

Mer informatioj kommer inom kort.

Utveckling av stadsmiljö och stadsdelar

Huskvarna centrum

Vi gör en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Läs mer om utveckling i Huskvarna centrum

Magnus Ladulås plats

Magnus Ladulås plats intill Munksjön i centrala Jönköping har länge varit en tillfällig parkering. Nu planeras hur platsen kan utvecklas. Förhoppningen är att arbete med att bygga om platsen ska kunna starta under 2021.

Läs mer om utvecklingen av Magnus Ladulås plats

Munksjökajen, upprustning av nya strandpromenaden

Just nu pågår renovering av Munksjökajen nedanför pappersbruket. Denna sträcka kommer bli klart hösten 2021 och blir då ett över 500 meter långt stråk utmed Munskjön.

Läs mer om Munksjökajen

Södra Munksjön

Utvecklingen av Jönköpings nya centrala stadsdel söder om Munksjön görs genom det kommunela bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB).

Läs mer på sodramunksjon.selänk till annan webbplats

Öxnehaga

Ett långsiktigt arbete med stadsdelsutveckling på Öxnehaga pågår. Det handlar både om förbättringar i den fysiska miljön och att jobba med social hållbarhet på olika sätt.

Läs mer om stadsdelsutveckling på Öxnehaga

Pågående detaljplaner

Pågående och kommande vägarbeten

Belysning för en tryggare stadsmiljö

Vi arbetar aktivt med belysning för att skapa en trygg och säker miljö för människor och trafik.

Läs mer och rapportera platser med otrygg belysning