search
Sök
menu
Meny

Utveckling i Huskvarna centrum

Jönköpingsvägen i Huskvarna.

Vi vill stärka Huskvarna centrum och ge fortsatt bra förutsättningar för en mångfald av boende, arbetsplatser, handel och kultur. Därför genomförs nu en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Utredningsarbetet som kommer pågå under hösten och vintern 2020 består utav flera delar; analys, dialog, vision och gestaltning.

Utredningen kommer inledas med en analysdel där alltifrån stråk och mötesplatser till buller och grönstruktur kommer undersökas. Under dialogfasen vill vi ha ett utbyte med dig som vistas i Huskvarna centrum för att höra vad du ser för behov och brister. Vi kommer bland annat bjuda in till workshops med barn och unga och näringslivet i Huskvarna centrum.

Har du tankar och idéer om utvecklingen i Huskvarna centrum får du gärna skicka in dem i formuläret nedan.

Utifrån de analyser och dialoger som genomförs sammanställs en vision för ett fortsatt arbete. Utifrån visionen tas gestaltningsprinciper och skisser fram. Gestaltningsprinciper är vägledande för en fortsatt formgivning och skisserna ska visa på hur stadsrummen kan förändras utifrån de slutsatser man nått under analys-, dialog- och visionsarbetet.

När kommer ni börja bygga?

I dagsläget finns pengar för att genomföra en stadsmiljöutredning. Visar utredningen och dialogerna på ett behov av att förändra i Huskvarna centrum kommer ett förslag läggas fram till politiken som får besluta om en investering kan beviljas. En byggnation kommer tidigast kunna påbörjas om några år.

Formulär för att skicka in synpunkter


Kontakt

Hanna Säterskog, projektledare

Tfn: 036-10 51 60