search
Sök
menu
Meny

Ängsbergsstigens fritidshusområde ansluts till allmänt VA

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta fritidshusområden till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

De områden som ska anslutas har av länsstyrelsen ansetts vara i stort behov av allmänt VA. Orsaken till detta kan bland annat vara att utsläpp från äldre, slitna avlopp påverkar människors hälsa och miljön negativt.

Ängsbergsstigens fritidshusområde

Tekniska kontoret byggde under hösten 2016 ut vatten- och spillvattenledningar till och inom Ängsbergsstigens fritidshusområde. Systemet för vatten och avlopp är taget i drift och en avsättning för varje aktuell tomt är gjord. Tack för den förståelse som ni boende visade under byggnationen!

Det är således möjligt att ansluta tomterna till det allmänna vatten- och avloppssystemet. De som har valt att inte ansluta sig direkt har på sig till och med 2018 att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppssystemet. Därefter kommer VA-verksamheten att meddela om upprättande av förbindelsepunkt och kort därefter översända faktura avseende anläggningsavgift. Kontakta oss gärna om du har frågor kring anslutning och anläggningsavgifter m.m.