search
Sök
menu
Meny

Axamo fritidsområde ansluts till allmänt VA

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta områden med samlad bebyggelse till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

Karta över Axamo fritidsområde väster.

De områden som ska anslutas är där utsläpp från dåliga enskilda avlopp kan påverka hälsa eller miljö negativt.

Axamo öster

Området anslöts till allmänt VA under våren 2013.

Axamo väster

Tekniska kontoret byggde under 2015 ut vatten- och spillvattenledningar till och inom Axamo väster. Systemet för vatten och avlopp är taget i drift och en avsättning för varje aktuell tomt är gjord. Tack för den förståelse som ni boende visade under byggnationen!

Det är således möjligt att ansluta tomterna till det allmänna vatten- och avloppssystemet. De som har valt att inte ansluta sig direkt har på sig till februari 2018 att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppssystemet. Därefter kommer VA-verksamheten att meddela om upprättande av förbindelsepunkt och kort därefter skicka faktura avseende anläggningsavgift.  Kontakta oss gärna om du har frågor kring anslutning och anläggningsavgifter m.m.