search
Sök
menu
Meny

Carlfors samhälle ansluts till allmänt VA

En landsväg med en blomstrande äng på sidan av vägen.

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta områden med samlad bebyggelse till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

De områden som ska anslutas är där utsläpp från dåliga enskilda avloppsanläggningar kan påverka hälsa eller miljö negativt.

Nu pågår arbete med utbyggnad av vatten- och avloppssystemet. Enligt nuvarande planering beräknas anslutning ske innan sommaren 2018.