search
Sök
menu
Meny

Ulvstorps fritidsområde ansluts till allmänt VA

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta fritidshusområden till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

De områden som ska anslutas har av länsstyrelsen ansetts vara i stort behov av allmänt VA. Orsaken till detta kan bland annat vara att utsläpp från äldre, slitna avlopp påverkar människors hälsa och miljön negativt.

Ulvstorps norra fritidshusområde

Tekniska kontoret byggde under hösten 2014 ut vatten- och spillvattenledningar till och inom Ulvstorps norra fritidshusområde. Systemet för vatten och avlopp är taget i drift och en avsättning för varje aktuell tomt är gjord. Tack för den förståelse som ni boende visade under byggnationen!

Det är således möjligt att ansluta tomterna till det allmänna vatten- och avloppssystemet. För de som valde att inte ansluta sig direkt kommer VA-verksamheten att meddela om upprättande av förbindelsepunkt och kort därefter översända faktura avseende anläggningsavgift. Kontakta oss gärna om du har frågor kring anslutning och anläggningsavgifter m.m.

Ulvstorps södra och östra del

Det går idag inte att exakt säga när fastigheterna ansluts - det beror på detaljplaneringen. Enligt länsstyrelsens föreläggande skulle området anslutas senast juni 2017. Efter att Jönköpings kommun ansökt om förlängning, i väntan på detaljplan för området, så har länsstyrelsen flyttat fram tiden för anslutning (beslut 2017-06-13).  Enligt beslutet ska kommunen senast den 31 december 2018 ha  byggt ut allmän vatten- och avloppsanläggning till Ulvstorps fritidshusområdes södra och östra delar.