search
Sök
menu
Meny

Köksavfallskvarnar

Får man installera kvarnar för köksavfall i hushåll som är anslutna till kommunens avloppsnät? Svar: Nej.

Enligt de nationella miljömålen ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger etc återvinnas genom biologisk behandling (från år 2010). Jönköpings kommun samlar därför in matavfallet. Vi behandlar och rötar matavfallet till biogas.

Det är också  osäkert hur köksavfallskvarnarna påverkar avloppsnätet. Vi ger därför inget tillstånd till installation av köksavfallskvarnar.