Dricksvatten

Här hittar du information om vårt dricksvatten. I Jönköpings kommun tillhandahåller tekniska kontoret dricksvatten till ca 90 % av kommunens invånare.

I nästan hela kommunen har vi mjukt vatten, 0-5 dH. Undantag är Örserum som har medelhårt vatten. Vattenkvaliteten i Jönköping är en av de bäst rankade i Sverige. Större delen av vattnet hämtas ur ytvattentäkten Vättern.

Kommunen utför även ett omfattande arbete med att säkra skyddsområden runt våra vattentäkter. 

Vattenanvändning

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning


Senast granskad/publicerad: