search
Sök
menu
Meny

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Jönköpings kommun tillhandahåller tekniska kontoret dricksvatten till ca 90 % av kommunens invånare.

I nästan hela kommunen har vi mjukt vatten, 0-5 dH. Undantag är Örserum som har medelhårt vatten. Vattenkvaliteten i Jönköping är en av de bäst rankade i Sverige. Större delen av vattnet hämtas ur ytvattentäkten Vättern.

Kommunen utför även ett omfattande arbete med att säkra skyddsområden runt våra vattentäkter. 

Under 2014 gjordes provtagningar på samtliga vattentäkter, både grundvattentäkter och Vättern. Resultaten visade inga spår av de omtalade industrikemikalierna PFAA (perfluorerade alkylsyror), t.ex PFOS, i någon av grundvattentäkterna. I Vättern låg värdet en aning över detektionsgränsen (gränsen för vad som går att upptäcka) och motsvarar värdet för regnvatten.