search
Sök
menu
Meny

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. I dricksvattnet får det inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen.

Jönköpings kommun tillhandahåller dricksvatten till ca 90 % av kommunens invånare. De allra flesta får sitt dricksvatten från kommunens ytvattenverk med Vättern som vattentäkt.

Dricksvattnet kommunen producerar används inte bara som livsmedel utan även för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning.

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Information om hur dricksvatten renas finns på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats. Se länk nedan.