2 för 1 på motionssim och träning

local_offer
Hälsa | Sport
Stadsgårdsbadets bassäng
Mer information
Datum: 26 sep - 2 okt
Tid: 15.00 – 17.00
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Stadsgårdsbadet, Råslätt
Adress: Sparvhöksgatan 7, 556 11 Råslätt
Stadsgårdsbadet
Telefon: 036-105499
Tillgänglighet
Hiss

Motionsimma, träna i gymmet eller delta i gruppträningspass 2 personer betala för en på Stadsgårdsbadet

Under Hälsoveckan har du möjlighet att ta med dig en person på gym, motionssim, spinning och vattengympa. Erbjudandet gäller under hela veckan, både om du betalar styckpris och om du har terminsband, 10-band eller kommunband.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=2%20f%C3%B6r%201%20p%C3%A5%20motionssim%20och%20tr%C3%A4ning&event.desc=Motionsimma%2C%20tr%C3%A4na%20i%20gymmet%20eller%20delta%20i%20grupptr%C3%A4ningspass%202%20personer%20betala%20f%C3%B6r%20en%20p%C3%A5%20Stadsg%C3%A5rdsbadet&event.text=Under%20H%C3%A4lsoveckan%20har%20du%20m%C3%B6jlighet%20att%20ta%20med%20dig%20en%20person%20p%C3%A5%20gym%2C%20motionssim%2C%20spinning%20och%20vattengympa.%20Erbjudandet%20g%C3%A4ller%20under%20hela%20veckan%2C%20b%C3%A5de%20om%20du%20betalar%20styckpris%20och%20om%20du%20har%20terminsband%2C%2010-band%20eller%20kommunband.&event.categories=h%C3%A4lsa%2Csport&event.city=R%C3%A5sl%C3%A4tt&event.street=Sparvh%C3%B6ksgatan%207&event.postNumber=55611&event.placeName=Stadsg%C3%A5rdsbadet&event.id=4131b596-73bf-4601-9a4d-8bf13fce72f2&event.imageAltText=Stadsg%C3%A5rdsbadets%20bass%C3%A4ng&event.activity=&organizer.name=Stadsg%C3%A5rdsbadet&organizer.tel=036-105499&organizer.email=stadsgardsbadet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=%C3%85sa%20Reuterdahl&applier.tel=036-107031&applier.email=asa.reuterdahl%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=hiss&ageGroups=16-18,18%2B&places=r%C3%A5sl%C3%A4tt&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8251dc&date.startDates=1664197200000&date.endDates=1664722800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8251e7/1663147112419/eventimage.jpg