2 för 1 på motionssim och träning

local_offer
Hälsa | Sport
Norrahammar sportcenter bassäng
Mer information
Datum: 26 sep - 2 okt
Tid: 17.00 – 17.00
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Norrahammar sportcenter, Norrahammar
Adress: Vallgatan 18, 562 33 Norrahammar
Norrahammar sportcenter
Telefon: 036-103719
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Motionsimma, träna i gymmet och delta på vattengympa 2 personer betala för en på Norrahammar sportcenter

Under Hälsoveckan har du möjlighet att ta med dig en person på gym och motionssim och vattengympa. Erbjudandet gäller under hela veckan, både om du betalar styckpris eller om du har terminsband, 10-band eller kommunband.

Biljettinformation

Entréavgift till badet. Från 55-100 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=2%20f%C3%B6r%201%20p%C3%A5%20motionssim%20och%20tr%C3%A4ning&event.desc=Motionsimma%2C%20tr%C3%A4na%20i%20gymmet%20och%20delta%20p%C3%A5%20vattengympa%202%20personer%20betala%20f%C3%B6r%20en%20p%C3%A5%20Norrahammar%20sportcenter&event.text=Under%20H%C3%A4lsoveckan%20har%20du%20m%C3%B6jlighet%20att%20ta%20med%20dig%20en%20person%20p%C3%A5%20gym%20och%20motionssim%20och%20vattengympa.%20Erbjudandet%20g%C3%A4ller%20under%20hela%20veckan%2C%20b%C3%A5de%20om%20du%20betalar%20styckpris%20eller%20om%20du%20har%20terminsband%2C%2010-band%20eller%20kommunband.&event.categories=sport%2Ch%C3%A4lsa&event.city=Norrahammar&event.street=Vallgatan%2018&event.postNumber=56233&event.placeName=Norrahammar%20sportcenter&event.id=6644173e-e080-459f-99df-a887a1d23544&event.imageAltText=Norrahammar%20sportcenter%20bass%C3%A4ng&event.activity=&organizer.name=Norrahammar%20sportcenter&organizer.tel=036-103719&organizer.email=norrahammar-sportcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=%C3%85sa%20Reuterdahl&applier.tel=036-107031&applier.email=asa.reuterdahl%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B&places=norrahammar&smLink1Name=Hemisda&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.jonkoping.se%2Fnorrahammarsportcenter&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e825242&date.startDates=1664204400000&date.endDates=1664722800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e82524d/1663147516615/eventimage.jpg