Ädelfiske i Hökensås

local_offer
Lovaktivitet
Bild på fiskeflöte
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 09.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år
Plats: Hökensås
Adress: Hökensås
Sportfiskarna Jönköping och ung fritid
Telefon: 073-7106640
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Häng med på en fiskedag tillsammans med sportfiskarna och ung fritid. Vi kommer fiska ädelfisk i en sjö i Hökensås

För vem: Du som går på mellan eller högstadiet Tider: Samling 09:00 Västra torget Jönköping Hemkomst 16:00 Västra torget Jönköping Mat: Vi bjuder på lunch och fika. Medtag: Varma kläder för att vara ute hela dagen. Fiskegrejer om du har, annars får du låna av oss. Resa: Vi åker buss Antal platser: 30 st, först till kvarn...

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%84delfiske%20i%20H%C3%B6kens%C3%A5s.&event.desc=H%C3%A4ng%20med%20p%C3%A5%20en%20fiskedag%20tillsammans%20med%20sportfiskarna%20och%20ung%20fritid.%20Vi%20kommer%20fiska%20%C3%A4delfisk%20i%20en%20sj%C3%B6%20i%20H%C3%B6kens%C3%A5s&event.text=F%C3%B6r%20vem%3A%20Du%20som%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20mellan%20eller%20h%C3%B6gstadiet%0D%0ATider%3A%0D%0ASamling%2009%3A00%20V%C3%A4stra%20torget%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%0D%0AHemkomst%2016%3A00%20V%C3%A4stra%20torget%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%0D%0AMat%3A%20Vi%20bjuder%20p%C3%A5%20lunch%20och%20fika.%0D%0AMedtag%3A%20Varma%20kl%C3%A4der%20f%C3%B6r%20att%20vara%20ute%20hela%20dagen.%0D%0AFiskegrejer%20om%20du%20har%2C%20annars%20f%C3%A5r%20du%20l%C3%A5na%20av%20oss.%20%0D%0AResa%3A%20Vi%20%C3%A5ker%20buss%0D%0AAntal%20platser%3A%2030%20st%2C%20f%C3%B6rst%20till%20kvarn...&event.categories=lovaktivitet&event.city=&event.street=H%C3%B6kens%C3%A5s&event.postNumber=&event.placeName=H%C3%B6kens%C3%A5s&event.id=f223a88c-d8fc-42db-b30f-5765400864f4&event.imageAltText=Bild%20p%C3%A5%20fiskefl%C3%B6te&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Sportfiskarna%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20och%20ung%20fritid036102359&organizer.tel=0737106640&organizer.email=hanna.eriksson%40sportfiskarna.se&organizer.link=&applier.name=Peter%20Gunnarsson&applier.tel=036102359&applier.email=peter.gunnarsson%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4lan%20till%20fiske%202%20nov&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3Db6c410e56428&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e793b3b0&date.startDates=1667376000000&date.endDates=1667401200000&event.imageUrl=null