Afrokubansk dansworkshop

local_offer
Dans
En man som har solglasögon på sig och tittar mot kameran.
Mer information
Datum: 18 - 20 nov
Tid: 17.30 – 12.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kulturskolan Jönköping, Jönköping
Adress: Västra Storgatan 34, 553 15 Jönköping
Dans, Jönköpings kommun
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Välkommen till en tredagars dansworkshop som hålls av internationellt känd dansinstruktör Hector Oviedo Abreu. Åldersrekommendation är från 15 år och workshopen passar för både vana och ovana dansare.

Den afrokubanska dansen innehåller många olika rytmer som du får prova spela med olika instrument och danser där du använder hela kroppen och tränar koordination och kondition. Både skratt och svett utlovas! Datum och tider: Fredag den 18 nov kl 17.30-20.30 Lördag den 19 nov kl 09.30-16.30 Söndag den 20 nov kl 09.30-12.30 Anmälningar: dans@jonkoping.se Obs! Workshopen utvecklas varje dag och rekommendation är att du anmäler dig till alla tre dagar.

Biljettinformation

Workshopen är gratis. Bindande anmälan till: dans@jonkoping.se Anmälan öppen tills den 13 nov 2022. Max 30 deltagare. OBS! Först till kvarn.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Afrokubansk%20dansworkshop&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20tredagars%20dansworkshop%20som%20h%C3%A5lls%20av%20internationellt%20k%C3%A4nd%20dansinstrukt%C3%B6r%20Hector%20Oviedo%20Abreu.%20%C3%85ldersrekommendation%20%C3%A4r%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20och%20workshopen%20passar%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20vana%20och%20ovana%20dansare.&event.text=Den%20afrokubanska%20dansen%20inneh%C3%A5ller%20m%C3%A5nga%20olika%20rytmer%20som%20du%20f%C3%A5r%20prova%20spela%20med%20olika%20instrument%20och%20danser%20d%C3%A4r%20du%20anv%C3%A4nder%20hela%20kroppen%20och%20tr%C3%A4nar%20koordination%20och%20kondition.%20B%C3%A5de%20skratt%20och%20svett%20utlovas!%0D%0A%0D%0ADatum%20och%20tider%3A%0D%0AFredag%20den%2018%20nov%20kl%2017.30-20.30%0D%0AL%C3%B6rdag%20den%2019%20nov%20kl%2009.30-16.30%0D%0AS%C3%B6ndag%20den%2020%20nov%20kl%2009.30-12.30%0D%0A%0D%0AAnm%C3%A4lningar%3A%20dans%40jonkoping.se%0D%0A%0D%0AObs!%20Workshopen%20utvecklas%20varje%20dag%20och%20rekommendation%20%C3%A4r%20att%20du%20anm%C3%A4ler%20dig%20till%20alla%20tre%20dagar.%0D%0A&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Storgatan%2034&event.postNumber=55315&event.placeName=Kulturskolan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=9bee8849-ac0e-43e3-a654-75e42224b33a&event.imageAltText=En%20man%20som%20har%20solglas%C3%B6gon%20p%C3%A5%20sig%20och%20tittar%20mot%20kameran.&event.activity=&organizer.name=Dans%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036-102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=Workshopen%20%C3%A4r%20gratis.%20Bindande%20anm%C3%A4lan%20till%3A%20dans%40jonkoping.se%0D%0AAnm%C3%A4lan%20%C3%B6ppen%20tills%20den%2013%20nov%202022.%20%0D%0AMax%2030%20deltagare.%20OBS!%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20om%20Hector%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=http%3A%2F%2Fwww.tropicalsundsvall.se%2F%3Fpage_id%3D112&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a251c632&date.startDates=1668789000000&date.endDates=1668943800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251c63d/1662974212535/eventimage.jpg