Afrokubansk dansworkshop FULLBOKAT

Fullbokat

local_offer
Dans
En man som har solglasögon på sig och tittar mot kameran.
Mer information
Datum: 20 nov
Tid: 09.30 – 12.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Jönköping
Adress: Västra Storgatan 34, 553 15 Jönköping
Dans, Jönköpings kommun
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Välkommen på en tredagars dansworkshop som hålls av Hector Oviedo Abreu, en internationellt känd dansinstruktör. Både skratt och svett utlovas! Workshopen är gratis.

Den afrokubanska dansen innehåller många olika rytmer som du får prova på genom olika instrument och danser där du använder hela kroppen och tränar koordination och kondition. Workshopen är tre tillfällen, för vuxna och unga från 15 år och passar för både vana och ovana dansare. Datum och tider: Fredag 18 nov kl 17.30-20.30 Lördag 19 nov kl 09.30-16.30 Söndag 20 nov kl 09.30-12.30 Bindande anmälan: dans@jonkoping.se Anmälan öppen tills den 13 nov 2022. Max 30 deltagare. Först till kvarn.

Biljettinformation

Workshopen är gratis. Bindande anmälan till: dans@jonkoping.se Anmälan öppen tills den 13 nov 2022. Obs! Workshopen utvecklas varje dag och vi rekommenderar att du anmäler dig till alla tre dagar.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  18 nov
  Tid:
  17.30 – 20.30
  Plats:
  Jönköping
 • Datum:
  19 nov
  Tid:
  09.30 – 16.30
  Plats:
  Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Afrokubansk%20dansworkshop&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20en%20tredagars%20dansworkshop%20som%20h%C3%A5lls%20av%20Hector%20Oviedo%20Abreu%2C%20en%20internationellt%20k%C3%A4nd%20dansinstrukt%C3%B6r.%20B%C3%A5de%20skratt%20och%20svett%20utlovas!%0D%0AWorkshopen%20%C3%A4r%20gratis.&event.text=Den%20afrokubanska%20dansen%20inneh%C3%A5ller%20m%C3%A5nga%20olika%20rytmer%20som%20du%20f%C3%A5r%20prova%20p%C3%A5%20genom%20olika%20instrument%20och%20danser%20d%C3%A4r%20du%20anv%C3%A4nder%20hela%20kroppen%20och%20tr%C3%A4nar%20koordination%20och%20kondition.%20Workshopen%20%C3%A4r%20tre%20tillf%C3%A4llen%2C%20f%C3%B6r%20vuxna%20och%20unga%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20och%20passar%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20vana%20och%20ovana%20dansare.%20%0D%0A%0D%0ADatum%20och%20tider%3A%0D%0AFredag%2018%20nov%20kl%2017.30-20.30%0D%0AL%C3%B6rdag%2019%20nov%20kl%2009.30-16.30%0D%0AS%C3%B6ndag%2020%20nov%20kl%2009.30-12.30%0D%0ABindande%20anm%C3%A4lan%3A%20dans%40jonkoping.se%0D%0A%0D%0AAnm%C3%A4lan%20%C3%B6ppen%20tills%20den%2013%20nov%202022.%0D%0AMax%2030%20deltagare.%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn.%20&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Storgatan%2034&event.postNumber=55315&event.placeName=&event.id=707f2eab-248e-4bc4-b417-705e954cef4a&event.imageAltText=En%20man%20som%20har%20solglas%C3%B6gon%20p%C3%A5%20sig%20och%20tittar%20mot%20kameran.&event.activity=&organizer.name=Dans%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036-102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=Workshopen%20%C3%A4r%20gratis.%20Bindande%20anm%C3%A4lan%20till%3A%20dans%40jonkoping.se%0D%0AAnm%C3%A4lan%20%C3%B6ppen%20tills%20den%2013%20nov%202022.%20%0D%0AObs!%20Workshopen%20utvecklas%20varje%20dag%20och%20vi%20rekommenderar%20att%20du%20anm%C3%A4ler%20dig%20till%20alla%20tre%20dagar.%0D%0A&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%25C&smLink1Name=Om%20Hector%3A&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=http%3A%2F%2Fwww.tropicalsundsvall.se%2F%3Fpage_id%3D112&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e81c34e,5.6ee7976518311c203e81c35d,5.6ee7976518311c203e81c36b&date.startDates=1668789000000,1668846600000,1668933000000&date.endDates=1668799800000,1668871800000,1668943800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c376/1662984838194/eventimage.jpg