After Yang

local_offer
Film
after yang
Mer information
Datum: 30 nov
Tid: 19.00 – 20.40
Kostnad: 80 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-161069
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

Jake (Colin Farrell) driver en te-butik för konnässörer och lever ett välfungerande liv med sin fru, dotter och hennes "storebror" Yang. Yang är en android i form av en verklighetstroget syskon tänkt att hålla dottern sällskap och hjälpa henne knyta an till sitt kinesiska ursprung. När Yang drabbas av ett plötsligt systemfel påbörjar Jake sökandet efter en reparatör.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

Fler tillfällen:
 • Datum:
  27 nov
  Tid:
  19.00 – 20.30
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=After%20Yang&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Jake%20(Colin%20Farrell)%20driver%20en%20te-butik%20f%C3%B6r%20konn%C3%A4ss%C3%B6rer%20och%20lever%20ett%20v%C3%A4lfungerande%20liv%20med%20sin%20fru%2C%20dotter%20och%20hennes%20%22storebror%22%20Yang.%20Yang%20%C3%A4r%20en%20android%20i%20form%20av%20en%20verklighetstroget%20syskon%20t%C3%A4nkt%20att%20h%C3%A5lla%20dottern%20s%C3%A4llskap%20och%20hj%C3%A4lpa%20henne%20knyta%20an%20till%20sitt%20kinesiska%20ursprung.%20N%C3%A4r%20Yang%20drabbas%20av%20ett%20pl%C3%B6tsligt%20systemfel%20p%C3%A5b%C3%B6rjar%20Jake%20s%C3%B6kandet%20efter%20en%20reparat%C3%B6r.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=22b791d8-c564-4486-9738-d919fe0f3da5&event.imageAltText=after%20yang&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-161069&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00015524%2Fafter-yang%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fafter-yang-&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd65feb4,5.4c15af3d18432991dd65fec3&date.startDates=1669572000000,1669831200000&date.endDates=1669577400000,1669837200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd65fece/1669049407959/eventimage.jpg