Aktivitetspromenad för hela familjen

local_offer
Barnaktiviteter | Dans | För dig med funktionsnedsättning | Hälsa | Natur | Outdoor
Aktivitetspromenad
Mer information
Datum: 26 sep
Tid: 15.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagården, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus, Hand Till Hand, Österängens Konsthall, PRO, Fritidsgården Birka, Jönköpings Kommun
Telefon: 076-0288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Varför köra tipspromenad när man kan köra aktivitetspromenad? En dag för hela familjen!

Under vägens gång tar sig ditt lag igenom olika stationer med olika nivåer på prestation och för det vinnande laget väntar fina priser. Vi kommer exempelvis se vilket lag som kickar bäst på boll och vilket lag som är bäst på att slänga en stövel låååånngggttt... Vi avslutar dagen med fika och skön musik. Helt kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Biljettinformation

Kostnadsfritt och utan föranmälan

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Aktivitetspromenad&event.desc=Varf%C3%B6r%20k%C3%B6ra%20tipspromenad%20n%C3%A4r%20man%20kan%20k%C3%B6ra%20aktivitetspromenad%3F%20En%20dag%20f%C3%B6r%20hela%20familjen!%20&event.text=Under%20v%C3%A4gens%20g%C3%A5ng%20tar%20sig%20ditt%20lag%20igenom%20olika%20stationer%20med%20olika%20niv%C3%A5er%20p%C3%A5%20prestation%20och%20f%C3%B6r%20det%20vinnande%20laget%20v%C3%A4ntar%20fina%20priser.%20Vi%20kommer%20exempelvis%20se%20vilket%20lag%20som%20kickar%20b%C3%A4st%20p%C3%A5%20boll%20och%20vilket%20lag%20som%20%C3%A4r%20b%C3%A4st%20p%C3%A5%20att%20sl%C3%A4nga%20en%20st%C3%B6vel%20l%C3%A5%C3%A5%C3%A5%C3%A5nngggttt...%0D%0AVi%20avslutar%20dagen%20med%20fika%20och%20sk%C3%B6n%20musik.%20Helt%20kostnadsfritt%20och%20ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs.&event.categories=barnaktiviteter%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cdans%2Ch%C3%A4lsa%2Coutdoor%2Cnatur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rden&event.id=fc0f4b5f-d12f-4c35-b9e4-118f8d886a31&event.imageAltText=Aktivitetspromenad&event.activity=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%2C%20Hand%20Till%20Hand%2C%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall%2C%20PRO%2C%20Fritidsg%C3%A5rden%20Birka%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=0760-288414&organizer.email=josefinsers%40xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=0760-288414&applier.email=josefinsers%40xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se&ticket.desc=Kostnadsfritt%20och%20utan%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2543891&date.startDates=1664197200000&date.endDates=1664204400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a254389c/1663684064464/eventimage.png