Aktivitetspromenad för hela familjen

local_offer
Barnaktiviteter | Dans | Hälsa | Övrigt
Barnen som lekar och ha roligt tillsammans
Mer information
Datum: 26 sep
Tid: 14.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagården, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Hand till hand
Telefon: 070-9921219
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Tävla i olika stationer och vinn priser. Vi träffas utanför Birkagården (vid regn är vi inne på Birkagården).

Vi kommer hålla i en aktivitetspromenad, en tipspromenad fast med prova på aktiviteter istället för frågor. Det blir en poängjakt där flest poäng leder till en vinst. Alla är välkomna och delta oavsett om man är familj eller inte.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Aktivitetspromenad%20f%C3%B6r%20hela%20familjen&event.desc=T%C3%A4vla%20i%20olika%20stationer%20och%20vinn%20priser.%20Vi%20tr%C3%A4ffas%20utanf%C3%B6r%20Birkag%C3%A5rden%20(vid%20regn%20%C3%A4r%20vi%20inne%20p%C3%A5%20Birkag%C3%A5rden).&event.text=Vi%20kommer%20h%C3%A5lla%20i%20en%20aktivitetspromenad%2C%20en%20tipspromenad%20fast%20med%20prova%20p%C3%A5%20aktiviteter%20ist%C3%A4llet%20f%C3%B6r%20fr%C3%A5gor.%20Det%20blir%20en%20po%C3%A4ngjakt%20d%C3%A4r%20flest%20po%C3%A4ng%20leder%20till%20en%20vinst.%20Alla%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkomna%20och%20delta%20oavsett%20om%20man%20%C3%A4r%20familj%20eller%20inte.%20&event.categories=dans%2Cbarnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rden&event.id=6e565dc3-493d-4884-9152-2662dc37777a&event.imageAltText=Barnen%20som%20lekar%20och%20ha%20roligt%20tillsammans%20&event.activity=&organizer.name=Hand%20till%20hand%20&organizer.tel=0709921219&organizer.email=khadra_abyan%40live.se&organizer.link=&applier.name=Khadra%20Abyan&applier.tel=0709921219&applier.email=khadra_abyan%40live.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e844887&date.startDates=1664193600000&date.endDates=1664204400000&event.imageUrl=null