All Of Our Heartbeats Are Connected...

local_offer
Film
Heatbeats
Mer information
Datum: 20 nov
Tid: 16.30 – 20.35
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-161069
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio Jönköping!

En visuellt makalös resa till sällan skådade platser, tusentals meter under havsytan. Medan Sachiko, Yasu och Satoko i Japan hittar tillbaka till livet efter tsunamin spolas skräpet från katastrofen upp på Hawaiis stränder. Mot bakgrund av tsunamin i Japan 2011 är filmen en djupdykning in i en värld av drömmar, dansande plankton och hjärtats mekanismer som landar i vetskapen om att allt hänger ihop. Människor andas ut och haven andas in och tillsammans är vi vår planet.

Biljettinformation

Biljetter köps på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=All%20Of%20Our%20Heartbeats%20Are%20Connected...&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=En%20visuellt%20makal%C3%B6s%20resa%20till%20s%C3%A4llan%20sk%C3%A5dade%20platser%2C%20tusentals%20meter%20under%20havsytan.%20Medan%20Sachiko%2C%20Yasu%20och%20Satoko%20i%20Japan%20hittar%20tillbaka%20till%20livet%20efter%20tsunamin%20spolas%20skr%C3%A4pet%20fr%C3%A5n%20katastrofen%20upp%20p%C3%A5%20Hawaiis%20str%C3%A4nder.%20Mot%20bakgrund%20av%20tsunamin%20i%20Japan%202011%20%C3%A4r%20filmen%20en%20djupdykning%20in%20i%20en%20v%C3%A4rld%20av%20dr%C3%B6mmar%2C%20dansande%20plankton%20och%20hj%C3%A4rtats%20mekanismer%20som%20landar%20i%20vetskapen%20om%20att%20allt%20h%C3%A4nger%20ihop.%20M%C3%A4nniskor%20andas%20ut%20och%20haven%20andas%20in%20och%20tillsammans%20%C3%A4r%20vi%20v%C3%A5r%20planet.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=db827e96-0795-47bf-aa1b-c17b662dea88&event.imageAltText=Heatbeats&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-161069&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg%20&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F547&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e4088b&date.startDates=1668958200000&date.endDates=1668972900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e40896/1668452934172/eventimage.jpg