search
Sök
menu
Meny
Sök

Älskade barock

local_offer
Musik
En närbild på en fiol
Mer information
Datum: 4 okt
Tid: 12.00 – 12.45
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Jönköpings Sinfoniettas stråkar och gästande spelande ledare Maria Lindal bjuder på ett efterlängtat, dansant program ur Musikcaféserien. Barocken i sitt esse!

Uttrycksfullt, virtuost och smärtfyllt känslofyllt. Programmet som framförs av 15 stråkmusiker, en cembalist och Maria Lindal, innehåller det mesta. Publiken kan vänta sig musik av bland andra Bach, Teleman och Vivaldi. Och den svänger! Maria Lindal är sedan 2014 Musikalisk ledare för Drottningholms Slottsteater. Sedan 1998 leder hon orkestern Rebaroque, en av Sveriges ledande barockensembler.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%84lskade%20barock&event.desc=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfoniettas%20str%C3%A5kar%20och%20g%C3%A4stande%20spelande%20ledare%20Maria%20Lindal%20bjuder%20p%C3%A5%20ett%20efterl%C3%A4ngtat%2C%20dansant%20program%20ur%20Musikcaf%C3%A9serien.%20Barocken%20i%20sitt%20esse!&event.text=Uttrycksfullt%2C%20virtuost%20och%20sm%C3%A4rtfyllt%20k%C3%A4nslofyllt.%20Programmet%20som%20framf%C3%B6rs%20av%2015%20str%C3%A5kmusiker%2C%20en%20cembalist%20och%20Maria%20Lindal%2C%20inneh%C3%A5ller%20det%20mesta.%20Publiken%20kan%20v%C3%A4nta%20sig%20musik%20av%20bland%20andra%20Bach%2C%20Teleman%20och%20Vivaldi.%20Och%20den%20sv%C3%A4nger!%0D%0A%0D%0AMaria%20Lindal%20%C3%A4r%20sedan%202014%20Musikalisk%20ledare%20f%C3%B6r%20Drottningholms%20Slottsteater.%20Sedan%201998%20leder%20hon%20orkestern%20Rebaroque%2C%20en%20av%20Sveriges%20ledande%20barockensembler.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=ba736ba0-6991-4694-b060-2ef2cd760272&event.imageAltText=En%20n%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20fiol&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=info%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Falskade-barock%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b5fc0c&date.startDates=1664877600000&date.endDates=1664880300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b5fc17/1656407709861/eventimage.jpg