A night at the opera

local_offer
Musik
A night at the opera
Mer information
Datum: 16 mar
Tid: 18.00 – 19.50
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Återupplev glädjen och sorgen i några av operavärldens mest välkända dramer. Konserten är en hyllning till musiken som berör, framförd av Jönköpings Sinfonietta tillsammans med två sångsolister.

A Night at the Opera samlar de mest populära ariorna och duetterna från en genre som mer än någon annan har kraften att släppa loss starka känslor som skickar rys längs ryggraden och ger ståpäls. Tonerna av älskade kompositörer som Puccini, Bellini, Donizetti, Mozart och Verdi, flödar ut i Konsertsalen. Tillsammans med musiker ur Jönköpings Sinfonietta, återupplevs glädjen och sorgen i operornas välkända kärleksaffärer. Jönköpings Sinfonietta i full sättning leds av Bjorn Dobbelaere.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=A%20night%20at%20the%20opera&event.desc=%C3%85terupplev%20gl%C3%A4djen%20och%20sorgen%20i%20n%C3%A5gra%20av%20operav%C3%A4rldens%20mest%20v%C3%A4lk%C3%A4nda%20dramer.%20Konserten%20%C3%A4r%20en%20hyllning%20till%20musiken%20som%20ber%C3%B6r%2C%20framf%C3%B6rd%20av%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20tillsammans%20med%20tv%C3%A5%20s%C3%A5ngsolister.&event.text=A%20Night%20at%20the%20Opera%20samlar%20de%20mest%20popul%C3%A4ra%20ariorna%20och%20duetterna%20fr%C3%A5n%20en%20genre%20som%20mer%20%C3%A4n%20n%C3%A5gon%20annan%20har%20kraften%20att%20sl%C3%A4ppa%20loss%20starka%20k%C3%A4nslor%20som%20skickar%20rys%20l%C3%A4ngs%20ryggraden%20och%20ger%20st%C3%A5p%C3%A4ls.%20Tonerna%20av%20%C3%A4lskade%20komposit%C3%B6rer%20som%20Puccini%2C%20Bellini%2C%20Donizetti%2C%20Mozart%20och%20Verdi%2C%20fl%C3%B6dar%20ut%20i%20Konsertsalen.%20Tillsammans%20med%20musiker%20ur%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%2C%20%C3%A5terupplevs%20gl%C3%A4djen%20och%20sorgen%20i%20operornas%20v%C3%A4lk%C3%A4nda%20k%C3%A4rleksaff%C3%A4rer.%0D%0A%0D%0AJ%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20i%20full%20s%C3%A4ttning%20leds%20av%20Bjorn%20Dobbelaere.%20&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=759e279c-a12f-4948-8695-606331796da3&event.imageAltText=A%20night%20at%20the%20opera&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fa-night-at-the-opera-2023%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f68f9fc&date.startDates=1678986000000&date.endDates=1678992600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f68fa07/1672933893299/eventimage.jpg