Arkivens dag 2022

local_offer
Barnaktiviteter | Film | Föreläsning | Pyssel och skapande | Utställning
Arkivens dag
Mer information
Datum: 12 nov
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Arkivhuset
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-105909
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Tema: Myter och mysterier

12.00 Föreläsning med Håkan Jorikson, Grenna museum, om "Andrées luftfärd".Utställningen "Fader – en sjöman som aldrig kunnat anträffas" visas i arkiv- och släktforskarsalen. Tipspromenad och pyssel för barn. Lokalhistorisk film och bokförsäljning.Jönköpings Genealogiska Förening finns på plats för att hjälpa dig med dina släktmysterier. Arr: Jönköpings stadsarkiv tillsammans med Jönköpings Genealogiska Förening, Gudmundsgillet och Jönköping Läns Folkrörelsearkiv.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Arkivens%20dag%202022&event.desc=Tema%3A%20Myter%20och%20mysterier&event.text=12.00%20F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20H%C3%A5kan%20Jorikson%2C%20Grenna%20museum%2C%20om%20%22Andr%C3%A9es%20luftf%C3%A4rd%22.%0D%0A%0D%0AUtst%C3%A4llningen%20%22Fader%20%E2%80%93%20en%20sj%C3%B6man%20som%20aldrig%20kunnat%20antr%C3%A4ffas%22%20visas%20i%20arkiv-%20och%20sl%C3%A4ktforskarsalen.%0D%0A%0D%0A%20Tipspromenad%20och%20pyssel%20f%C3%B6r%20barn.%0D%0A%0D%0A%20Lokalhistorisk%20film%20och%20bokf%C3%B6rs%C3%A4ljning.%0D%0A%0D%0AJ%C3%B6nk%C3%B6pings%20Genealogiska%20F%C3%B6rening%20finns%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20att%20hj%C3%A4lpa%20dig%20med%0D%0A%20dina%20sl%C3%A4ktmysterier.%20%0D%0A%0D%0AArr%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv%20tillsammans%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Genealogiska%20%0D%0A%20F%C3%B6rening%2C%20Gudmundsgillet%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20L%C3%A4ns%20Folkr%C3%B6relsearkiv.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cpyssel-skapande%2Cutst%C3%A4llning&event.city=&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=&event.placeName=Arkivhuset&event.id=ac241030-499d-4802-b099-d85139416493&event.imageAltText=Arkivens%20dag&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-105909&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105921&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Stadsarkivets%20arrangemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Farkivens-dag-2022%2F8be7edaa-805e-4186-b8a1-16c061e77b88&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c32830de&date.startDates=1668247200000&date.endDates=1668261600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c32830ea/1667206072551/eventimage.jpg