Astrid gästar Syjuntan hos Lena Maria

local_offer
Konst | Pyssel och skapande | Träffpunkt
Astrid
Mer information
Datum: 16 nov
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 60 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Lena Maria, Jönköping
Adress: Brahegatan 46, 553 34 Jönköping
Lena Maria Produktion AB
Telefon: 070-3203077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Kom och inspireras av Astrid! Hennes liv genomsyras av kreativitet, inspirera, feel good, flöde, skratt och sådant som man mår bra av. Drop in från 18.00. I biljetten ingår smörgås kaka te/kaffe.

Astrid har jobbat många år inom branschen, och hennes resa inom design & stickning började på Textilakademin i Värnamo, följt av jobb i Stockholm, eget märke, egen design. I sin butik Garnshopen Astrid sålde hon garner av enbart naturmaterial, egen design och det lilla extra. Hon fick igång hela Jönköping med stickor och garn 😊 ! Nu sedan 10 år tillbaka jobbar hon på Sandnes Garn i Sverige. Ta med ditt handarbete och kom hit och umgås! Arrangemanget sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Biljettinformation

Det är begränsat antal platser så passa på att boka direkt. I biljetten ingår smörgås, kaka och kaffe/te. När du kommer uppger du bara ditt namn. Biljetten återbetalas endast om det finns andra på kö.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Astrid%20g%C3%A4star%20Syjuntan%20hos%20Lena%20Maria&event.desc=Kom%20och%20inspireras%20av%20Astrid!%0D%0AHennes%20liv%20genomsyras%20av%20kreativitet%2C%20inspirera%2C%20feel%20good%2C%20fl%C3%B6de%2C%20skratt%20och%20s%C3%A5dant%20som%20man%20m%C3%A5r%20bra%20av.%20%0D%0ADrop%20in%20fr%C3%A5n%2018.00.%20I%20biljetten%20ing%C3%A5r%20sm%C3%B6rg%C3%A5s%20kaka%20te%2Fkaffe.&event.text=Astrid%20har%20jobbat%20m%C3%A5nga%20%C3%A5r%20inom%20branschen%2C%20och%20hennes%20resa%20inom%20design%20%26%20stickning%20b%C3%B6rjade%20p%C3%A5%20Textilakademin%20i%20V%C3%A4rnamo%2C%20f%C3%B6ljt%20av%20jobb%20i%20Stockholm%2C%20eget%20m%C3%A4rke%2C%20egen%20design.%20I%20sin%20butik%20Garnshopen%20Astrid%20s%C3%A5lde%20hon%20garner%20av%20enbart%20naturmaterial%2C%20egen%20design%20och%20det%20lilla%20extra.%20Hon%20fick%20ig%C3%A5ng%20hela%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20med%20stickor%20och%20garn%20%F0%9F%98%8A%20!%20Nu%20sedan%2010%20%C3%A5r%20tillbaka%20jobbar%20hon%20p%C3%A5%20Sandnes%20Garn%20i%20Sverige.%0D%0A%0D%0ATa%20med%20ditt%20handarbete%20och%20kom%20hit%20och%20umg%C3%A5s!%0D%0A%0D%0AArrangemanget%20sker%20i%20samarbete%20med%20studief%C3%B6rbundet%20Bilda.&event.categories=konst%2Cpyssel-skapande%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brahegatan%2046&event.postNumber=55334&event.placeName=Lena%20Maria&event.id=a3fe62dd-a992-4e7a-97e7-113615de52a5&event.imageAltText=Astrid&event.activity=&organizer.name=Lena%20Maria%20Produktion%20AB&organizer.tel=0703203077&organizer.email=info%40lenamaria.com&organizer.link=&applier.name=Lena%20Maria%20Vendelius&applier.tel=0703203077&applier.email=lenamaria%40lenamaria.com&ticket.desc=Det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20antal%20platser%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt.%20I%20biljetten%20ing%C3%A5r%20sm%C3%B6rg%C3%A5s%2C%20kaka%20och%20kaffe%2Fte.%20N%C3%A4r%20du%20kommer%20uppger%20du%20bara%20ditt%20namn.%20Biljetten%20%C3%A5terbetalas%20endast%20om%20det%20finns%20andra%20p%C3%A5%20k%C3%B6.&ticket.price=60&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljett&smLink2Name=Andra%20happenings%20hos%20Lena%20Maria&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fpurchase%2F160393-Astrid-gastar-Syjuntan%3Fprice_id%3D519963&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fhappenings&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a252115f&date.startDates=1668621600000&date.endDates=1668628800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a252116a/1663058720676/eventimage.png