"Astrid, jag och dom andra" med Inger Nilsson

local_offer
Föreläsning | Humor (standup)
Inger Nilsson, Astrid och Pippi
Mer information
Datum: 25 okt
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 295 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Lena Maria, Jönköping
Adress: Brahegatan 46, 553 34 Jönköping
Lena Maria Produktion AB
Telefon: 070-3203077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Välkommen till en enastående föreställning! Endast 56 gäster får plats så passa på att boka direkt så får du en härlig och underhållande kväll, i biljetten ingår landgång och alkoholfri bubbel.

Inger Nilsson berättar om sin relation till Astrid Lindgren och hur det är att leva ”i skuggan” av en av världens mest kända karaktärer. Det blir minnen från filminspelningar samt även en och annan filmanekdot. Arrangemanget sker i samarbete med studieförbundet Bilda

Biljettinformation

Endast 56 gäster får plats så passa på att boka direkt. När du kommer uppger du bara ditt namn. Biljetten återbetalas endast om det finns andra på kölista. Biljetten får överlåtas.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%22Astrid%2C%20jag%20och%20dom%20andra%22%20med%20Inger%20Nilsson&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20enast%C3%A5ende%20f%C3%B6rest%C3%A4llning!%20Endast%2056%20g%C3%A4ster%20f%C3%A5r%20plats%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt%20s%C3%A5%20f%C3%A5r%20du%20en%20h%C3%A4rlig%20och%20underh%C3%A5llande%20kv%C3%A4ll%2C%20i%20biljetten%20ing%C3%A5r%20landg%C3%A5ng%20och%20alkoholfri%20bubbel.&event.text=Inger%20Nilsson%20ber%C3%A4ttar%20om%20sin%20relation%20till%20Astrid%20Lindgren%20och%20hur%20det%20%C3%A4r%20att%20leva%20%E2%80%9Di%20skuggan%E2%80%9D%20av%20en%20av%20v%C3%A4rldens%20mest%20k%C3%A4nda%20karakt%C3%A4rer.%0D%0ADet%20blir%20minnen%20fr%C3%A5n%20filminspelningar%20samt%20%C3%A4ven%20en%20och%20annan%20filmanekdot.%0D%0A%0D%0AArrangemanget%20sker%20i%20samarbete%20med%20studief%C3%B6rbundet%20Bilda&event.categories=humor%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brahegatan%2046&event.postNumber=55334&event.placeName=Lena%20Maria&event.id=6d987545-0d75-4a68-baf2-e5015bec3c03&event.imageAltText=Inger%20Nilsson%2C%20Astrid%20och%20Pippi&event.activity=&organizer.name=Lena%20Maria%20Produktion%20AB&organizer.tel=0703203077&organizer.email=info%40lenamaria.com&organizer.link=&applier.name=Lena%20Maria%20Vendelius&applier.tel=0703203077&applier.email=lenamaria%40lenamaria.com&ticket.desc=Endast%2056%20g%C3%A4ster%20f%C3%A5r%20plats%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt.%20N%C3%A4r%20du%20kommer%20uppger%20du%20bara%20ditt%20namn.%20Biljetten%20%C3%A5terbetalas%20endast%20om%20det%20finns%20andra%20p%C3%A5%20k%C3%B6lista.%20Biljetten%20f%C3%A5r%20%C3%B6verl%C3%A5tas.&ticket.price=295&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=Andra%20happenings%20hos%20Lena%20Maria&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fpurchase%2F161753-Astrid-jag-och-dom-andra-med-Inger&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fhappenings&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8203bf&date.startDates=1666717200000&date.endDates=1666724400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8203ca/1663058131936/eventimage.jpg