Astrid Malmborg – danspionjär från Gränna

local_offer
Utställning
Svartvitt fotografi föreställande Astrid Malmborg i en danspose.
Mer information
Datum: 8 okt - 8 jan
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Astrid Malmborg var en dansare och pedagog under mellankrigstiden och en av dem som lade grunden till det senare 1900-talets utveckling inom dansen.

Hon var en representant för den fria dansen och sin tids moderna dansrepertoar. Grenna Museums utställning om Astrid Malmborg – danspionjär från Gränna – baseras bland annat på arkivmaterial i Grenna Museums samlingar. Utställningen visas i Galleriet. Fri entré. Välkomna!

Biljettinformation

Fri entré.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Astrid%20Malmborg%20%E2%80%93%20danspionj%C3%A4r%20fr%C3%A5n%20Gr%C3%A4nna&event.desc=Astrid%20Malmborg%20var%20en%20dansare%20och%20pedagog%20under%20mellankrigstiden%20och%20en%20av%20dem%20som%20lade%20grunden%20till%20det%20senare%201900-talets%20utveckling%20inom%20dansen.&event.text=Hon%20var%20en%20representant%20f%C3%B6r%20den%20fria%20dansen%20och%20sin%20tids%20moderna%20dansrepertoar.%0D%0A%0D%0AGrenna%20Museums%20utst%C3%A4llning%20om%20Astrid%20Malmborg%20%E2%80%93%20danspionj%C3%A4r%20fr%C3%A5n%20Gr%C3%A4nna%20%E2%80%93%20baseras%20bland%20annat%20p%C3%A5%20arkivmaterial%20i%20Grenna%20Museums%20samlingar.%0D%0A%0D%0AUtst%C3%A4llningen%20visas%20i%20Galleriet.%20Fri%20entr%C3%A9.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=utst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038&event.postNumber=56332&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=d8b37710-e2f7-4564-ba3a-f75ebc6edac5&event.imageAltText=Svartvitt%20fotografi%20f%C3%B6rest%C3%A4llande%20Astrid%20Malmborg%20i%20en%20danspose.&event.activity=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Grenna%20Museums%20%C3%B6ppettider&smLink2Name=Astrid%20Malmborg&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fpage_id%3D1736&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D9-okt-2022-6-jan-2023-astrid-malmborg-pionjar-inom-dansen&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8492d7&date.startDates=1665223200000&date.endDates=1673190000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8492e2/1663750958733/eventimage.jpg