A Swingin' Christmas

local_offer
Musik
Tre rödklädda kvinnor framför en julgran
Mer information
Datum: 8 dec
Tid: 17.30 – 18.30
Kostnad: 260 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands Musik och Teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Det allra bästa ur julrepertoaren från jazzens och swingens guldår i svängiga arrangemang! En trestämmig tidskapsel i julens tecken med fantastisk musik, tidsenlig klädsel och retromikrofoner.

Upplev Smoke Rings Sisters julkonsert där julen är uppskruvad till max. En sprakande helhetsupplevelse där det bjuds på älskade klassiker som vi alla känner så väl, men även på en hel del skruvade versioner. Hur låter egentligen Tänd ett ljus i bossa nova-rytmer och kan Vår julskinka har rymt verkligen sjungas som en sensuell blues? Musikalisk, lekfull julstämning när den är som allra bäst!

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

Fler tillfällen:
 • Datum:
  7 dec
  Tid:
  17.30 – 18.30
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=A%20Swingin'%20Christmas&event.desc=Det%20allra%20b%C3%A4sta%20ur%20julrepertoaren%20fr%C3%A5n%20jazzens%20och%20swingens%20guld%C3%A5r%20i%20sv%C3%A4ngiga%20arrangemang!%20En%20trest%C3%A4mmig%20tidskapsel%20i%20julens%20tecken%20med%20fantastisk%20musik%2C%20tidsenlig%20kl%C3%A4dsel%20och%20retromikrofoner.&event.text=Upplev%20Smoke%20Rings%20Sisters%20julkonsert%20d%C3%A4r%20julen%20%C3%A4r%20uppskruvad%20till%20max.%20En%20sprakande%20helhetsupplevelse%20d%C3%A4r%20det%20bjuds%20p%C3%A5%20%C3%A4lskade%20klassiker%20som%20vi%20alla%20k%C3%A4nner%20s%C3%A5%20v%C3%A4l%2C%20men%20%C3%A4ven%20p%C3%A5%20en%20hel%20del%20skruvade%20versioner.%20Hur%20l%C3%A5ter%20egentligen%20T%C3%A4nd%20ett%20ljus%20i%20bossa%20nova-rytmer%20och%20kan%20V%C3%A5r%20julskinka%20har%20rymt%20verkligen%20sjungas%20som%20en%20sensuell%20blues%3F%20Musikalisk%2C%20lekfull%20julst%C3%A4mning%20n%C3%A4r%20den%20%C3%A4r%20som%20allra%20b%C3%A4st!&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=5104cef7-a3e2-4d97-ada5-8feee38969bd&event.imageAltText=Tre%20r%C3%B6dkl%C3%A4dda%20kvinnor%20framf%C3%B6r%20en%20julgran&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20Musik%20och%20Teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=260&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fa-swingin-christmas%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b5f96a,5.9a2ac6e1813d5a7e2b5f978&date.startDates=1670430600000,1670517000000&date.endDates=1670434200000,1670520600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b5f983/1656405043805/eventimage.jpg