A symphony in Paris

local_offer
Musik
A symphony in Paris
Mer information
Datum: 26 jan
Tid: 18.00 – 19.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Klarinettisten Emil Jonason, Artist in residence i Spira under säsongen, presenterar sig för torsdagspubliken och framför tillsammans med Sinfoniettan både klassiska och nyskrivna verk.

Storheterna radas upp denna torsdag då Rossini och Mozart får sällskap av nutida musik i form av Composer in residence, Emmy Lindström. Hennes tredje del av det för Jönköpings Sinfonietta och Emil Jonason, specialskrivna verket framförs samt hennes Nu faller snö för stråkorkester. MEDVERKANDE Emil Jonason, solist och Spiras artist in residence Gregor Bühl, dirigent Jönköpings Sinfonietta

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=A%20symphony%20in%20Paris&event.desc=Klarinettisten%20Emil%20Jonason%2C%20Artist%20in%20residence%20i%20Spira%20under%20s%C3%A4songen%2C%20presenterar%20sig%20f%C3%B6r%20torsdagspubliken%20och%20framf%C3%B6r%20tillsammans%20med%20Sinfoniettan%20b%C3%A5de%20klassiska%20och%20nyskrivna%20verk.&event.text=Storheterna%20radas%20upp%20denna%20torsdag%20d%C3%A5%20Rossini%20och%20Mozart%20f%C3%A5r%20s%C3%A4llskap%20av%20nutida%20musik%20i%20form%20av%20Composer%20in%20residence%2C%20Emmy%20Lindstr%C3%B6m.%20Hennes%20tredje%20del%20av%20det%20f%C3%B6r%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20och%20Emil%20Jonason%2C%20specialskrivna%20verket%20framf%C3%B6rs%20samt%20hennes%20Nu%20faller%20sn%C3%B6%20f%C3%B6r%20str%C3%A5korkester.%0D%0A%0D%0AMEDVERKANDE%0D%0AEmil%20Jonason%2C%20solist%20och%20Spiras%20artist%20in%20residence%0D%0AGregor%20B%C3%BChl%2C%20dirigent%0D%0AJ%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=fd37f1a5-2ac4-4918-a295-d6983dd8f73b&event.imageAltText=A%20symphony%20in%20Paris&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fa-symphony-in-paris%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f68f9b5&date.startDates=1674752400000&date.endDates=1674756000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f68f9c0/1672933628754/eventimage.jpg