Återkomsten – Per Brahes bärgning

local_offer
Film | Föreläsning
Vraket av ångfartyget Per Brahe på Vätterns botten. Foto: Toby Brett
Mer information
Datum: 25 jan
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 60 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarsjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105575
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Under ett oväder den 19 november 1918 sjönk ångfartyget Per Brahe i Vättern med bland andra konstnären John Bauer ombord. Alla omkom.

Fartyget låg på 35 meters djup med aktern begravd i lerbottnen. Omöjligt att bärga, sa man. Filmen Återkomsten handlar om hur yrkesdykaren Ernst Lagerström tog sig an företaget och lyckades, mot alla odds. Återkomsten är en direkt fortsättning på Ödesnatten på Vättern, som handlar om Per Brahes förlisning. Manusförfattare och regissör Thom Britten-Austin kommer att innan filmvisningen berätta om filmen och dess tillkomst. Arrangeras i samarbete med Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet.

Biljettinformation

Biljett köps på plats.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%85terkomsten%20%E2%80%93%20Per%20Brahes%20b%C3%A4rgning&event.desc=Under%20ett%20ov%C3%A4der%20den%2019%20november%201918%20sj%C3%B6nk%20%C3%A5ngfartyget%20Per%20Brahe%20i%20V%C3%A4ttern%20med%20bland%20andra%20konstn%C3%A4ren%20John%20Bauer%20ombord.%20Alla%20omkom.&event.text=Fartyget%20l%C3%A5g%20p%C3%A5%2035%20meters%20djup%20med%20aktern%20begravd%20i%20lerbottnen.%20Om%C3%B6jligt%20att%20b%C3%A4rga%2C%20sa%20man.%20Filmen%20%C3%85terkomsten%20handlar%20om%20hur%20yrkesdykaren%20Ernst%20Lagerstr%C3%B6m%20tog%20sig%20an%20f%C3%B6retaget%20och%20lyckades%2C%20mot%20alla%20odds.%20%C3%85terkomsten%20%C3%A4r%20en%20direkt%20forts%C3%A4ttning%20p%C3%A5%20%C3%96desnatten%20p%C3%A5%20V%C3%A4ttern%2C%20som%20handlar%20om%20Per%20Brahes%20f%C3%B6rlisning.%0D%0A%0D%0AManusf%C3%B6rfattare%20och%20regiss%C3%B6r%20Thom%20Britten-Austin%20kommer%20att%20innan%20filmvisningen%20ber%C3%A4tta%20om%20filmen%20och%20dess%20tillkomst.%20%0D%0A%0D%0AArrangeras%20i%20samarbete%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hembygdsf%C3%B6rening%20Gudmundsgillet.&event.categories=film%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarsj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=103b6ac4-b902-45cc-80c6-d80d7dd4c10c&event.imageAltText=Vraket%20av%20%C3%A5ngfartyget%20Per%20Brahe%20p%C3%A5%20V%C3%A4tterns%20botten.%20Foto%3A%20Toby%20Brett&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105575&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljett%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20plats.%20&ticket.price=60&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Arrangemanget%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2F%25C3%25A5terkomsten%2Fb0f9219a-32e0-419f-944e-e80c59442216&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c257426efc&date.startDates=1674669600000&date.endDates=1674676800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257426f07/1674048263153/eventimage.jpg