Avslutning: In the light of the night

local_offer
Festival | Film
En ung tjej i svart skinnjacka står vid en skylt med texten Hellheim.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 18.30 – 20.15
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Originaltitel: Im Nachtlicht | Regi: Misha L. Kreuz | Tyskland 2021 | 92 min | från 15 år | thriller, mystik | tyska | engelsk text Visningen inleds med prisutdelning av Publikens pris.

Minthe, en ung kvinna med ett plågsamt förflutet anställs som snickare för att restaurera en gammal vattenkvarn. Hon blir instruerad av den lismande uppdragsgivaren att inte gå in i vissa byggnader och absolut inte prata med den stumma eremitkvinnan på tomten. Nyfikenheten att se ljuset i mörkret drar Minthe djupare in i mysteriet. Samtidigt drabbas orten av flera mord och en polisaspirant tycker att morden har spår av uråldrig varulvsmytologi. Världspremiär!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Avslutning%3A%20In%20the%20light%20of%20the%20night&event.desc=Originaltitel%3A%20Im%20Nachtlicht%20%7C%20Regi%3A%20Misha%20L.%20Kreuz%20%7C%20Tyskland%0D%0A2021%20%7C%2092%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20thriller%2C%20mystik%20%7C%20tyska%20%7C%20engelsk%20text%0D%0A%0D%0AVisningen%20inleds%20med%20prisutdelning%20av%20Publikens%20pris.&event.text=Minthe%2C%20en%20ung%20kvinna%20med%20ett%20pl%C3%A5gsamt%20f%C3%B6rflutet%20anst%C3%A4lls%20som%20snickare%20f%C3%B6r%20att%20restaurera%20en%20gammal%20vattenkvarn.%20Hon%20blir%20instruerad%20av%20den%20lismande%20uppdragsgivaren%20att%20inte%20g%C3%A5%20in%20i%20vissa%20byggnader%20och%20absolut%20inte%20prata%20med%20den%20stumma%20eremitkvinnan%20p%C3%A5%20tomten.%20Nyfikenheten%20att%20se%20ljuset%20i%20m%C3%B6rkret%20drar%20Minthe%20djupare%20in%20i%20mysteriet.%20Samtidigt%20drabbas%20orten%20av%20flera%20mord%20och%20en%20polisaspirant%20tycker%20att%20morden%20har%20sp%C3%A5r%20av%20ur%C3%A5ldrig%20varulvsmytologi.%20V%C3%A4rldspremi%C3%A4r!%20&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=9e65676b-943d-49bd-a9bc-988dc11cd974&event.imageAltText=En%20ung%20tjej%20i%20svart%20skinnjacka%20st%C3%A5r%20vid%20en%20skylt%20med%20texten%20Hellheim.%20&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiRRMFKo2NNE&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25e8ef&date.startDates=1665937800000&date.endDates=1665944100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e908/1662719457260/eventimage.jpg