BE.GIRL

local_offer
Dans
Be.girl av Uzumaki kompani.
Mer information
Datum: 10 nov
Tid: 19.00 – 19.50
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings teater, Jönköping
Adress: Hovrättstorget , 553 21 Jönköping
Dansnät Jönköping
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Koreografen Valentine Nagata-Ramos är den b-girl som utklassat hundratals b-boys, erhållit en vice världsmästartitel och gått segrande ur We Bgirlz battle. Nu gästar hon Sverige med kompaniet Uzumaki.

Med fem handplockade b-girls skakar Uzumaki Company om hiphopens maskulina bildspråk. På den annars mansdominerade breakingscenen är Valentines koreografiska forskning på bgirlism ett nytt spännande perspektiv som lyckas bryta ny mark och utmana rådande normer. Foto: Le nuage orange, Cyril Ortolé Arrangör: Jönköpings kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige med stöd av Kulturrådet.

Biljettinformation

Biljetter: https://secure.tickster.com/sv/by8f28et4w44am3/selectproductgroup Tillgänglighet: Rullstolsplatser bokas på Biljettservice på Jönköpings Teater och via telefon 0771-211 300.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=BE.GIRL&event.desc=Koreografen%20Valentine%20Nagata-Ramos%20%C3%A4r%20den%20b-girl%20som%20utklassat%20hundratals%20b-boys%2C%20erh%C3%A5llit%20en%20vice%20v%C3%A4rldsm%C3%A4startitel%20och%20g%C3%A5tt%20segrande%20ur%20We%20Bgirlz%20battle.%20Nu%20g%C3%A4star%20hon%20Sverige%20med%20kompaniet%20Uzumaki.&event.text=Med%20fem%20handplockade%20b-girls%20skakar%20Uzumaki%20Company%20om%20hiphopens%20maskulina%20bildspr%C3%A5k.%20P%C3%A5%20den%20annars%20mansdominerade%20breakingscenen%20%C3%A4r%20Valentines%20koreografiska%20forskning%20p%C3%A5%20bgirlism%20ett%20nytt%20sp%C3%A4nnande%20perspektiv%20som%20lyckas%20bryta%20ny%20mark%20och%20utmana%20r%C3%A5dande%20normer.%0D%0A%0D%0AFoto%3A%20Le%20nuage%20orange%2C%20Cyril%20Ortol%C3%A9%0D%0AArrang%C3%B6r%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun.%20%0D%0ATurnerar%20genom%20Dansn%C3%A4t%20Sverige%20med%20st%C3%B6d%20av%20Kulturr%C3%A5det.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Hovr%C3%A4ttstorget%20&event.postNumber=55321&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20teater&event.id=5ff6ee8c-1a18-48a4-bd87-8ae0f4fc198d&event.imageAltText=Be.girl%20av%20Uzumaki%20kompani.&event.activity=&organizer.name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljetter%3A%20https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fby8f28et4w44am3%2Fselectproductgroup%0D%0ATillg%C3%A4nglighet%3A%20Rullstolsplatser%20bokas%20p%C3%A5%20Biljettservice%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Teater%20och%20via%20telefon%200771-211%20300.%0D%0A&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2Fevenemang%2Fevenemang%2F2022-08-01-be.girl.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25f589&date.startDates=1668103200000&date.endDates=1668106200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25f594/1662733493909/eventimage.jpg