Berättarhelg på Jönköpings litteraturhus

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Musik | Teater
Stefan Sandberg, Tomas von Brömssen, Göran Berg
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 16.00 – 17.15
Kostnad: 149 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings litteraturhus, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings litteraturhus
Telefon: 070-9668033
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Jönköpings litteraturhus hälsar alla välkomna till föreställningen Tidernas förälskelse med Tomas von Brömssen, Göran Berg och Stefan Sandberg.

Följ med på en kärleksfull resa i tiden med början i Italien på 1300 talet med Francesco Petrarka och slutdestination på 2000 talet i Slottsskogen med Håkan Hellström. Det kommer bjudas på visor, blues, jazz och dikter. Publiken utlovas en minnesvärd resa. Tomas von Brömssen: Sång, klarinett, concertina, sälgflöjt Göran Berg : gitarr och sång Stefan Sandberg: gitarr och sång

Biljettinformation

Biljetter köps i Jönköpings litteraturhus butik: http://jonkopingslitteraturhus.com/shop/ Medlemmar får 20% rabatt på biljettpriset. Det går att betala med Swish eller bankgiro.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ber%C3%A4ttarhelg%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20&event.desc=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20h%C3%A4lsar%20alla%20v%C3%A4lkomna%20till%20f%C3%B6rest%C3%A4llningen%20Tidernas%20f%C3%B6r%C3%A4lskelse%20med%20Tomas%20von%20Br%C3%B6mssen%2C%20G%C3%B6ran%20Berg%20och%20Stefan%20Sandberg.&event.text=F%C3%B6lj%20med%20p%C3%A5%20en%20k%C3%A4rleksfull%20resa%20i%20tiden%20med%20b%C3%B6rjan%20i%20Italien%20p%C3%A5%201300%20talet%20med%20Francesco%20Petrarka%20och%20slutdestination%20p%C3%A5%202000%20talet%20i%20Slottsskogen%20med%20H%C3%A5kan%20Hellstr%C3%B6m.%20Det%20kommer%20bjudas%20p%C3%A5%20visor%2C%20blues%2C%20jazz%20och%20dikter.%20Publiken%20utlovas%20en%20minnesv%C3%A4rd%20resa.%20%0D%0A%0D%0ATomas%20von%20Br%C3%B6mssen%3A%20S%C3%A5ng%2C%20klarinett%2C%20concertina%2C%20s%C3%A4lgfl%C3%B6jt%0D%0A%0D%0AG%C3%B6ran%20Berg%20%3A%20gitarr%20och%20s%C3%A5ng%0D%0A%0D%0AStefan%20Sandberg%3A%20gitarr%20och%20s%C3%A5ng%0D%0A%0D%0A%0D%0A&event.categories=litteratur%2Cmusik%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&event.id=fa4f3a56-be3a-4f0b-8393-c9d7cb1e22cf&event.imageAltText=Stefan%20Sandberg%2C%20Tomas%20von%20Br%C3%B6mssen%2C%20G%C3%B6ran%20Berg&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20&organizer.tel=0709668033&organizer.email=info%40jonkopingslitteraturhus.se&organizer.link=&applier.name=Anne%20Appelblad&applier.tel=0722098166&applier.email=anne%40jonkopingslitteraturhus.se&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20butik%3A%20http%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.com%2Fshop%2F%0D%0AMedlemmar%20f%C3%A5r%2020%25%20rabatt%20p%C3%A5%20biljettpriset.%20Det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish%20eller%20bankgiro.%20&ticket.price=149&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20hemsida%20&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20butiken%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F&smLink2Address=http%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.com%2Fshop%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a252ac4d&date.startDates=1665928800000&date.endDates=1665933300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a252ac58/1663234455090/eventimage.jpg