Bibbcon

local_offer
Festival | Föreläsning | Konst | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Mässa | Pyssel och skapande | Spel (brädspel, cosplay, rollspel, tv-spel) | Workshop
Bibbcon-drakar på parad mot lila bakgrund.
Mer information
Datum: 19 nov
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds Plats 1, 551 11 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-106699
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Äntligen är det dags igen! Vi fyller Stadsbiblioteket med nördkultur från golv till tak - och i år inleds dessutom Bibbcon med en NÖRDPARAD!

Bibbcon är Jönköpings egen nördkulturfestival och hålls enligt tradition en gång om året. Men på grund av ni-vet-vad har vi inte fått ha ett på plats-Bibbcon sen 2019, och gissa om vi har längtat. Hoppas du har det också! Programmet fylls på efter hand, men redan nu kan vi avslöja att det blir: Prova på Dungeons & Dragons Prova på figurspel Cosplay-verkstad Mariokart-turnering Brädspelsbuffé Yu-Gi-Oh-turnering Nördloppis Utställare Samt årets stora nyhet: NÖRDPARADEN! Passar alla åldrar!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Bibbcon&event.desc=%C3%84ntligen%20%C3%A4r%20det%20dags%20igen!%20Vi%20fyller%20Stadsbiblioteket%20med%20n%C3%B6rdkultur%20fr%C3%A5n%20golv%20till%20tak%20-%20och%20i%20%C3%A5r%20inleds%20dessutom%20Bibbcon%20med%20en%20N%C3%96RDPARAD!&event.text=Bibbcon%20%C3%A4r%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20egen%20n%C3%B6rdkulturfestival%20och%20h%C3%A5lls%20enligt%20tradition%20en%20g%C3%A5ng%20om%20%C3%A5ret.%20Men%20p%C3%A5%20grund%20av%20ni-vet-vad%20har%20vi%20inte%20f%C3%A5tt%20ha%20ett%20p%C3%A5%20plats-Bibbcon%20sen%202019%2C%20och%20gissa%20om%20vi%20har%20l%C3%A4ngtat.%20Hoppas%20du%20har%20det%20ocks%C3%A5!%20Programmet%20fylls%20p%C3%A5%20efter%20hand%2C%20men%20redan%20nu%20kan%20vi%20avsl%C3%B6ja%20att%20det%20blir%3A%0D%0A%0D%0AProva%20p%C3%A5%20Dungeons%20%26%20Dragons%0D%0AProva%20p%C3%A5%20figurspel%0D%0ACosplay-verkstad%0D%0AMariokart-turnering%0D%0ABr%C3%A4dspelsbuff%C3%A9%0D%0AYu-Gi-Oh-turnering%0D%0AN%C3%B6rdloppis%0D%0AUtst%C3%A4llare%0D%0ASamt%20%C3%A5rets%20stora%20nyhet%3A%20N%C3%96RDPARADEN!%0D%0A%0D%0APassar%20alla%20%C3%A5ldrar!%20&event.categories=festival%2Cpyssel-skapande%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Ckonst%2Clitteratur%2Cm%C3%A4ssa%2Cspel%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20Plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=f9250f59-a14a-4eab-992e-106622045033&event.imageAltText=Bibbcon-drakar%20p%C3%A5%20parad%20mot%20lila%20bakgrund.&event.activity=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-106699&organizer.email=ungjkpg%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Bibbcon%20p%C3%A5%20Facebook&smLink2Name=St%C3%A4ll%20ut%20eller%20s%C3%A4lj%20p%C3%A5%20n%C3%B6rdloppis&smLink3Name=G%C3%A5%20med%20i%20Bibbcons%20n%C3%B6rdparad&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBIBBCONJKPG&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fbibbcon-2022%2F9b1b3d4e-79d5-4bff-9537-390a0fd4ff80&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fbibbcon-2022%2F9b1b3d4e-79d5-4bff-9537-390a0fd4ff80&id=5.6ee7976518311c203e849368&date.startDates=1668852000000&date.endDates=1668866400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e849373/1663751556285/eventimage.png