Blod och tårar - ett läbbigt filmpaket

local_offer
Film
Bod och tårar
Mer information
Datum: 3 okt
Tid: 13.00 – 13.35
Kostnad: 40 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgräns 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Höstlovsfilm hos Folkets Bio Jönköping!

Ett nytt knattefilmpaket med flugor, funderingar och en nyckelpiga i sjönöd. Spyflugan Astrid sitter i fönstret och drömmer och glömmer helt bort att passa sin lillasyster. Jakten går genom Gula hålen (en smaskig ost), förbi Godispåsen(den stinkande kompostpåsen) och över Svarta lurvet Familjens lurviga husdjur. Barns funderingar om blod, konst och corona blir film när Lasse Persson tar ner teckningarna från kylskåpsdörren och gör dem till film.

Biljettinformation

Biljetter köps på plats eller på www.bio.se. Kassan öppnar 30 min innan visning. Vi tar kort, swish och kontanter.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  4 okt
  Tid:
  13.00 – 13.35
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Blod%20och%20t%C3%A5rar%20-%20ett%20l%C3%A4bbigt%20filmpaket&event.desc=H%C3%B6stlovsfilm%20hos%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=Ett%20nytt%20knattefilmpaket%20med%20flugor%2C%20funderingar%20och%20en%20nyckelpiga%20i%20sj%C3%B6n%C3%B6d.%20Spyflugan%20Astrid%20sitter%20i%20f%C3%B6nstret%20och%20dr%C3%B6mmer%20och%20gl%C3%B6mmer%20helt%20bort%20att%20passa%20sin%20lillasyster.%20Jakten%20g%C3%A5r%20genom%20Gula%20h%C3%A5len%20(en%20smaskig%20ost)%2C%20f%C3%B6rbi%20Godisp%C3%A5sen(den%20stinkande%20kompostp%C3%A5sen)%20och%20%C3%B6ver%20Svarta%20lurvet%20Familjens%20lurviga%20husdjur.%20Barns%20funderingar%20om%20blod%2C%20konst%20och%20corona%20blir%20film%20n%C3%A4r%20Lasse%20Persson%20tar%20ner%20teckningarna%20fr%C3%A5n%20kylsk%C3%A5psd%C3%B6rren%20och%20g%C3%B6r%20dem%20till%20film.%20Och%20p%C3%A5%20stranden%20ligger%20Karla%20Kanin%20och%20solar%20n%C3%A4r%20h&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4ns%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=930da1e3-a728-4307-9c34-98698205b7ab&event.imageAltText=Bod%20och%20t%C3%A5rar&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20plats%20eller%20p%C3%A5%20www.bio.se.%0D%0AKassan%20%C3%B6ppnar%2030%20min%20innan%20visning.%0D%0AVi%20tar%20kort%2C%20swish%20och%20kontanter.%0D%0A&ticket.price=40&accessibilities=rullstolsanpassning,handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fblod-och-tarar-ett-labbigt-filmpaket&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7979fb2,5.6751acba183a2e89e7979fc1&date.startDates=1664794800000,1664881200000&date.endDates=1664796900000,1664883300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7979fcd/1667152163798/eventimage.jpg