Böcker bortom normen

local_offer
Föreläsning | HBTQI | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Författaren Sebastian Lönnlöv och boken
Mer information
Datum: 24 aug
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats, 551 11 Jönköping
Rebecca Lidén
Telefon: 036-107438
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Välkommen till en föreläsning späckad med kunskap och boktips för dig som är nyfiken på böckerna bortom normen.

En föreläsning av och med Sebastian Lönnlöv, författare, bibliotekarie och expert på HBTQ-litteratur, HBTQ-historia och HBTQ-litteraturhistoria! Ett samarrangemang mellan Biblioteken i Jönköping och Jönköping Qom ut.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=B%C3%B6cker%20bortom%20normen&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20sp%C3%A4ckad%20med%20kunskap%20och%20boktips%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%20nyfiken%20p%C3%A5%20b%C3%B6ckerna%20bortom%20normen.%20&event.text=En%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20av%20och%20med%20Sebastian%20L%C3%B6nnl%C3%B6v%2C%20f%C3%B6rfattare%2C%20bibliotekarie%20och%20expert%20p%C3%A5%20HBTQ-litteratur%2C%20HBTQ-historia%20och%20HBTQ-litteraturhistoria!%20%0D%0A%0D%0AEtt%20samarrangemang%20mellan%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Qom%20ut.%20%0D%0A&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Chbtqi%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats&event.postNumber=551%2011&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=39c30e6b-f5b5-4a92-9edf-aa99ad343f86&event.imageAltText=F%C3%B6rfattaren%20Sebastian%20L%C3%B6nnl%C3%B6v%20och%20boken%20%22HBTQ%20B%C3%B6cker%20bortom%20normen%22&event.activity=&organizer.name=Rebecca%20Lid%C3%A9n&organizer.tel=036-107438&organizer.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=B%C3%B6cker%20bortom%20normen&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fb%25C3%25B6cker-bortom-normen%2Fdee20e80-f3f7-4640-a1ac-363c57dd977b&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F578445903976930%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff67f09&date.startDates=1661358600000&date.endDates=1661362200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff67f14/1660914353668/eventimage.jpg