Boksläpp S A Andrée, Ingenjören och polarfararen

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Boksomlag med Salomon August Andrée i sidoprofil, med texten
Mer information
Datum: 3 dec
Tid: 14.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38-40, 563 22 Gränna
Håkan Jorikson
Telefon: 070-8520413
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Många böcker har skrivits om Andréexpeditionen, men inte lika många om Andrée själv.

I denna biografi, skriven av Grenna Museums chef Håkan Jorikson, får vi följa Andrée från barndomen, genom studietiden, ut i yrkeslivet och fram till den ödesdigra expeditionen. Boken ges ut av Carlsson Bokförlag. Boksläppet sker på Grenna Museum den 3 december kl. 14.00. Välkomna!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Boksl%C3%A4pp%20S%20A%20Andr%C3%A9e%2C%20Ingenj%C3%B6ren%20och%20polarfararen&event.desc=M%C3%A5nga%20b%C3%B6cker%20har%20skrivits%20om%20Andr%C3%A9expeditionen%2C%20men%20inte%20lika%20m%C3%A5nga%20om%20Andr%C3%A9e%20sj%C3%A4lv.&event.text=I%20denna%20biografi%2C%20skriven%20av%20Grenna%20Museums%20chef%20H%C3%A5kan%20Jorikson%2C%20f%C3%A5r%20vi%20f%C3%B6lja%20Andr%C3%A9e%20fr%C3%A5n%20barndomen%2C%20genom%20studietiden%2C%20ut%20i%20yrkeslivet%20och%20fram%20till%20den%20%C3%B6desdigra%20expeditionen.%20Boken%20ges%20ut%20av%20Carlsson%20Bokf%C3%B6rlag.%0D%0A%0D%0ABoksl%C3%A4ppet%20sker%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum%20den%203%20december%20kl.%2014.00.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=litteratur&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038-40&event.postNumber=563%2022&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=7eec61a4-60c8-4552-822f-fbbfd32899bb&event.imageAltText=Boksomlag%20med%20Salomon%20August%20Andr%C3%A9e%20i%20sidoprofil%2C%20med%20texten%20%22S%20A%20Andr%C3%A9e%20Ingenj%C3%B6ren%20och%20polarfararen%2C%20biografi%22%20i%20r%C3%B6d%20text.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=H%C3%A5kan%20Jorikson&organizer.tel=0708520413&organizer.email=hakan.jorikson%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Rundqvist&applier.tel=036-10%2038%2090&applier.email=jonna.rundqvist%40grennamuseum.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=hiss,rullstolsramp,handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Boksl%C3%A4pp%203%20dec%3A%20S%20A%20Andr%C3%A9e%20-%20Ingenj%C3%B6ren%20och%20polarfararen&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3Dbokslapp-s-a-andree-ingenjoren-och-polarfararen&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd66ca82&date.startDates=1670072400000&date.endDates=1670079600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd66ca8d/1669279577588/eventimage.jpg