Bowla en timme gratis med Ung Fritid på höstlovet

local_offer
Barnaktiviteter | Hälsa | Lovaktivitet | Sport | Öppen fritidsverksamhet
Bowlingkäglor som blir träffade av ett bowlingklot
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 16.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år
Plats: Bowling City, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 8 , 553 18 Jönköping
Ung Fritid, Jönköpings Kommun
Telefon: 036-106933
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Häng med Ung Fritid och spela gratis bowling på Bowling City på höstlovet! Men vi behöver veta att du kommer så ring och anmäl dig.

Boka en plats och spela bowling med oss på höstlovet. Det spelar ingen roll om du är en van bowlare eller om det är första gången du testar. Vi hjälper dig. Det finns 20 platser. Vi ses där!

Biljettinformation

Din plats på Bowlingen är gratis, men du måste boka din plats. Ring: 036-106933

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=BOWLING&event.desc=Gratis%20bowling%20p%C3%A5%20h%C3%B6stlovet.&event.text=Boka%20en%20plats%20och%20spela%20bowling%20med%20Ung%20Fritid%20p%C3%A5%20h%C3%B6stlovet.%0D%0ASpelar%20ingen%20roll%20om%20du%20%C3%A4r%20en%20van%20bowlare%20eller%20om%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6rsta%20g%C3%A5ngen%20du%20testar.%20Vi%20hj%C3%A4lper%20dig.%20H%C3%A4lsningar%20Malin%2C%20Emmi%20och%20Anna.%0D%0AMax%2020%20platser.%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2Clovaktivitet%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet%2Csport&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%208%20&event.postNumber=553%2018&event.placeName=Bowling%20City&event.id=f448335b-16ae-4b2f-91f2-9ddddda79099&event.imageAltText=Bowlingk%C3%A4glor%20som%20blir%20tr%C3%A4ffade%20av%20ett%20bowlingklot&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Ung%20Fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=036-106933&organizer.email=anna.mortsell-stenvall%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Anna%20M%C3%B6rtsell%20Stenvall&applier.tel=036-106933&applier.email=anna.mortsell-stenvall%40jonkoping.se&ticket.desc=Din%20plats%20p%C3%A5%20Bowlingen%20%C3%A4r%20gratis%2C%20men%20du%20m%C3%A5ste%20boka%20din%20plats.%0D%0ARing%3A%20036-106933&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c324a035&date.startDates=1667228400000&date.endDates=1667232000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324a041/1666187460561/eventimage.jpg