Brittebo heldag för Funkis

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | Lovaktivitet
Brittebo lägergård
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 09.45 – 20.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Brittebo lägergård, Bottnaryd
Adress: Svansö 6, 565 96 Bottnaryd
Kultur & fritidsförvaltningen
Telefon: 036-106932
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning Rullstolsramp

En heldag på Brittebo för dig som går eller har gått i särskola mellan 13-25år. Du ska vara rätt så självgående. Anmälan görs till Stråga fritidsgård 036-106932 senast 26 okt. Då får ni mer info.

En heldag på Brittebo lägergård för dig som går eller har gått i särskola och är mellan 13-25år. Du ska vara rätt så självgående. Anmälan görs till Stråga fritidsgård 036-106932 senast 26 okt. Då får ni mer info om dagen.

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Brittebo%20heldag%20f%C3%B6r%20Funkis&event.desc=En%20heldag%20p%C3%A5%20Brittebo%20f%C3%B6r%20dig%20som%20g%C3%A5r%20eller%20har%20g%C3%A5tt%20i%20s%C3%A4rskola%20mellan%2013-25%C3%A5r.%20Du%20ska%20vara%20r%C3%A4tt%20s%C3%A5%20sj%C3%A4lvg%C3%A5ende.%20Anm%C3%A4lan%20g%C3%B6rs%20till%20Str%C3%A5ga%20fritidsg%C3%A5rd%20036-106932%20senast%2026%20okt.%20D%C3%A5%20f%C3%A5r%20ni%20mer%20info.&event.text=En%20heldag%20p%C3%A5%20Brittebo%20l%C3%A4gerg%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20dig%20som%20g%C3%A5r%20eller%20har%20g%C3%A5tt%20i%20s%C3%A4rskola%20och%20%C3%A4r%20mellan%2013-25%C3%A5r.%20Du%20ska%20vara%20r%C3%A4tt%20s%C3%A5%20sj%C3%A4lvg%C3%A5ende.%20Anm%C3%A4lan%20g%C3%B6rs%20till%20Str%C3%A5ga%20fritidsg%C3%A5rd%20036-106932%20senast%2026%20okt.%20D%C3%A5%20f%C3%A5r%20ni%20mer%20info%20om%20dagen.&event.categories=f%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Clovaktivitet&event.city=Bottnaryd&event.street=Svans%C3%B6%206&event.postNumber=565%2096&event.placeName=Brittebo%20l%C3%A4gerg%C3%A5rd&event.id=833eb197-31ec-4587-b1bc-2d345ff56739&event.imageAltText=Brittebo%20l%C3%A4gerg%C3%A5rd&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20%26%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-106932&organizer.email=sandra.stoltze%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sandra%20Stoltze&applier.tel=036-106932&applier.email=sandra.stoltze%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3244cb6&date.startDates=1667205900000&date.endDates=1667244600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3244cc2/1666099653484/eventimage.jpg