search
Sök
menu
Meny
Sök

Britt-Marie var här

local_offer
Teater
Kvinna sprayar rengöringsmedel mot kameran
Mer information
Datum: 26 nov
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 420 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid vägar där fotboll och pizzerior är det sista som överger människorna.

Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och ska starta upp sitt liv på nytt. Det enda arbete hon kan få är i Borg, ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. Detta är sannerligen inte början på en underbar vänskap. En varm komedi med Marianne Mörck i alla roller. Baserad på Fredrik Backmans succéroman.

Biljettinformation

Biljettpris 230 - 420 kr beroende på plats i salongen. Boka via info@smot.se / 010-242 80 80 eller på smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Britt-Marie%20var%20h%C3%A4r&event.desc=En%20k%C3%A4rlekshistoria%20om%20en%20kvinna%20som%20v%C3%A4ntat%20ett%20helt%20liv%20p%C3%A5%20att%20hennes%20ska%20b%C3%B6rja.%20Det%20%C3%A4r%20ber%C3%A4ttelsen%20om%20samh%C3%A4llen%20vid%20v%C3%A4gar%20d%C3%A4r%20fotboll%20och%20pizzerior%20%C3%A4r%20det%20sista%20som%20%C3%B6verger%20m%C3%A4nniskorna.&event.text=ritt-Marie%2C%2063%2C%20har%20just%20l%C3%A4mnat%20sitt%2040-%C3%A5riga%20%C3%A4ktenskap%20bakom%20sig%20och%20ska%20starta%20upp%20sitt%20liv%20p%C3%A5%20nytt.%20Det%20enda%20arbete%20hon%20kan%20f%C3%A5%20%C3%A4r%20i%20Borg%2C%20ett%20samh%C3%A4lle%20om%20vilket%20det%20sn%C3%A4llaste%20man%20kan%20s%C3%A4ga%20%C3%A4r%20att%20det%20ligger%20vid%20en%20v%C3%A4g.%20Borg%20har%20inget%20annat%20%C3%A4n%20fotbollen%20kvar.%20Britt-Marie%20hatar%20fotboll.%20Detta%20%C3%A4r%20sannerligen%20inte%20b%C3%B6rjan%20p%C3%A5%20en%20underbar%20v%C3%A4nskap.%0D%0A%0D%0AEn%20varm%20komedi%20med%20Marianne%20M%C3%B6rck%20i%20alla%20roller.%20Baserad%20p%C3%A5%20Fredrik%20Backmans%20succ%C3%A9roman.&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=7e709b6b-ebca-4f69-8bcf-0e2b261a92ed&event.imageAltText=Kvinna%20sprayar%20reng%C3%B6ringsmedel%20mot%20kameran&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljettpris%20230%20-%20420%20kr%20beroende%20p%C3%A5%20plats%20i%20salongen.%20%0D%0ABoka%20via%20info%40smot.se%20%2F%20010-242%2080%2080%20eller%20p%C3%A5%20smot.se&ticket.price=420&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fbritt-marie-var-har-22%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a8c6de&date.startDates=1669485600000&date.endDates=1669492800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a8c6e9/1657180274812/eventimage.jpg