Bygg lego med kända legobyggare

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Lovaktivitet | Spel (brädspel, cosplay, rollspel, tv-spel) | Utställning
Legomodell skapad av @lego_classicists , som föreställer Saga Vanecek som hittade ett järnålderssvärd i sjön Vidöstern.
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 11.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Jönköpings läns museum, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 2, 553 22 Jönköping
Jönköpings läns museum
Telefon: 036-301873
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Välkommen till en superhärlig höstlovsdag den 3 november. Kom hit och häng med kända legobyggare! Du kan också bygga själv – eller tillsammans med andra. Spela och upplev utställningen Kampen i tiden.

Henrik Wahlström, Instagram-profil och grundare till Uppochner.nu, är på plats under dagen och bygger Brahehus helt i lego. Han kommer också att visa bilder och berätta om sina ”lego-parader” som fått mycket uppmärksamhet på kontot @henrikwahlstroem. Marcus ”legomästaren” Nilsson, bygger även han under dagen. Några av hans tidigare legobyggen visas i montrar. Alla är välkomna oavsett ålder – det enda som behövs är ett legointresse. Du som är under 10 år behöver ha med dig en vuxen.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Bygg%20Lego%20med%20k%C3%A4nda%20Legobyggare&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20superh%C3%A4rlig%20h%C3%B6stlovsdag%20den%203%20november.%20Kom%20hit%20och%20h%C3%A4ng%20med%20k%C3%A4nda%20legobyggare!%20Du%20kan%20ocks%C3%A5%20bygga%20sj%C3%A4lv%20%E2%80%93%20eller%20tillsammans%20med%20andra.%20Spela%20och%20upplev%20utst%C3%A4llningen%20Kampen%20i%20tiden.&event.text=Henrik%20Wahlstr%C3%B6m%2C%20Instagram-profil%20och%20grundare%20till%20Uppochner.nu%2C%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20plats%20under%20dagen%20och%20bygger%20Brahehus%20helt%20i%20lego.%20Han%20kommer%20ocks%C3%A5%20att%20visa%20bilder%20och%20ber%C3%A4tta%20om%20sina%20%E2%80%9Dlego-parader%E2%80%9D%20som%20f%C3%A5tt%20mycket%20uppm%C3%A4rksamhet%20p%C3%A5%20kontot%20%40henrikwahlstroem.%0D%0A%0D%0AMarcus%20%E2%80%9Dlegom%C3%A4staren%E2%80%9D%20Nilsson%2C%20bygger%20%C3%A4ven%20han%20under%20dagen.%20N%C3%A5gra%20av%20hans%20tidigare%20legobyggen%20visas%20i%20montrar.%0D%0A%0D%0AAlla%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkomna%20oavsett%20%C3%A5lder%20%E2%80%93%20det%20enda%20som%20beh%C3%B6vs%20%C3%A4r%20ett%20legointresse.%20Du%20som%20%C3%A4r%20under%2010%20%C3%A5r%20beh%C3%B6ver%20ha%20med%20dig%20en%20vuxen.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj%2Clovaktivitet%2Cspel%2Cutst%C3%A4llning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%202&event.postNumber=55322&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&event.id=e9fb2a71-e27c-49d3-bc82-f49b2aabe914&event.imageAltText=Legomodell%20skapad%20av%20%40lego_classicists%20%2C%20som%20f%C3%B6rest%C3%A4ller%20Saga%20Vanecek%20som%20hittade%20ett%20j%C3%A4rn%C3%A5lderssv%C3%A4rd%20i%20sj%C3%B6n%20Vid%C3%B6stern.&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&organizer.tel=036-30%2018%2073&organizer.email=besoksservice%40jkpglm.se&organizer.link=&applier.name=Sofie%20Jarl&applier.tel=0720-75%2087%2023%20&applier.email=sofie.jarl%40jkpglm.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=6-9,13-15,10-12,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%B6stlovs-h%C3%A4ng%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&smLink2Name=%C3%96ppettider%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslansmuseum.se%2Fse-och-gora%2Fkalender%2Flovaktivitet%2Fhostlov-2022%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslansmuseum.se%2Fbesok-oss%2F&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7949a72&date.startDates=1667469600000&date.endDates=1667487600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7949a7e/1666266131034/eventimage.jpg