Carmen à la Sinfoniettan

local_offer
Musik
Carmen a la Sinfoniettan
Mer information
Datum: 28 mar
Tid: 12.00 – 12.50
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Geroge Bizets Carmen är en av världens mest spelade operor. Varför? Jo, för att den är sprängfylld med musikaliska hits. Lyssna till ett urval av dem i den här lunchkonserten.

Geroge Bizets Carmen är en av världens mest spelade operor. Varför? Jo, för att den är sprängfylld med musikaliska hits. Några av dem får du höra när nio träblåsare och en kontrabasist ur Jönköpings Sinfonietta spelar en svit av utvalda Carmen-favoriter, däribland Habaneran, Seguidillan och Toreador-arian. Vår guide genom föreställningen är skådespelaren Jesper Arin. Förvänta dig en upplevelse, både på det visuella och det musikaliska planet.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Carmen%20%C3%A0%20la%20Sinfoniettan&event.desc=Geroge%20Bizets%20Carmen%20%C3%A4r%20en%20av%20v%C3%A4rldens%20mest%20spelade%20operor.%20Varf%C3%B6r%3F%20Jo%2C%20f%C3%B6r%20att%20den%20%C3%A4r%20spr%C3%A4ngfylld%20med%20musikaliska%20hits.%20Lyssna%20till%20ett%20urval%20av%20dem%20i%20den%20h%C3%A4r%20lunchkonserten.%20&event.text=Geroge%20Bizets%20Carmen%20%C3%A4r%20en%20av%20v%C3%A4rldens%20mest%20spelade%20operor.%20Varf%C3%B6r%3F%20Jo%2C%20f%C3%B6r%20att%20den%20%C3%A4r%20spr%C3%A4ngfylld%20med%20musikaliska%20hits.%20N%C3%A5gra%20av%20dem%20f%C3%A5r%20du%20h%C3%B6ra%20n%C3%A4r%20nio%20tr%C3%A4bl%C3%A5sare%20och%20en%20kontrabasist%20ur%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20spelar%20en%20svit%20av%20utvalda%20Carmen-favoriter%2C%20d%C3%A4ribland%20Habaneran%2C%20Seguidillan%20och%20Toreador-arian.%20V%C3%A5r%20guide%20genom%20f%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20sk%C3%A5despelaren%20Jesper%20Arin.%20F%C3%B6rv%C3%A4nta%20dig%20en%20upplevelse%2C%20b%C3%A5de%20p%C3%A5%20det%20visuella%20och%20det%20musikaliska%20planet.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=3f3b22e8-d691-40ce-ad1f-af349d5df92b&event.imageAltText=Carmen%20a%20la%20Sinfoniettan&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fcarmen-a-la-sinfoniettan%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f68997a&date.startDates=1679997600000&date.endDates=1680000600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f689985/1672825216489/eventimage.jpg