Christina Råhlén, måleri

local_offer
Konst | Utställning
En abstrakt oljemålning med bruna kryss mot en ljus bakgrund.
Mer information
Datum: 3 sep - 2 okt
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38, 563 23 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Christina Råhlén ställer ut oljemålningar i Galleriet på Grenna Museum.

Christina Råhlén beskriver själv sitt skapande: “Jag testar olika tekniker och material, blandar och experimenterar för att finna uttrycket jag söker. Låter olika tekniker och material arbeta tillsammans. Plötsligt slår de ut varandra och något tar över och jag följer då med, och plötsligt händer det. Jag finner det jag söker eller finner något jag inte hade förväntat mig och som överraskar mig. Det är processens guldkant.” Välkomna!

Biljettinformation

Fri entré. Obs! Kolla gärna Grenna Museums webbsida för aktuella öppettider.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Christina%20R%C3%A5hl%C3%A9n%2C%20m%C3%A5leri&event.desc=Christina%20R%C3%A5hl%C3%A9n%20st%C3%A4ller%20ut%20oljem%C3%A5lningar%20i%20Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum.&event.text=Christina%20R%C3%A5hl%C3%A9n%20beskriver%20sj%C3%A4lv%20sitt%20skapande%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CJag%20testar%20olika%20tekniker%20och%20material%2C%20blandar%20och%20experimenterar%20f%C3%B6r%20att%20finna%20uttrycket%20jag%20s%C3%B6ker.%20L%C3%A5ter%20olika%20tekniker%20och%20material%20arbeta%20tillsammans.%20Pl%C3%B6tsligt%20sl%C3%A5r%20de%20ut%20varandra%20och%20n%C3%A5got%20tar%20%C3%B6ver%20och%20jag%20f%C3%B6ljer%20d%C3%A5%20med%2C%20och%20pl%C3%B6tsligt%20h%C3%A4nder%20det.%20Jag%20finner%20det%20jag%20s%C3%B6ker%20eller%20finner%20n%C3%A5got%20jag%20inte%20hade%20f%C3%B6rv%C3%A4ntat%20mig%20och%20som%20%C3%B6verraskar%20mig.%20Det%20%C3%A4r%20processens%20guldkant.%E2%80%9D%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038&event.postNumber=563%2023&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=282b82aa-e916-4be4-a8a4-f8c774fa4465&event.imageAltText=En%20abstrakt%20oljem%C3%A5lning%20med%20bruna%20kryss%20mot%20en%20ljus%20bakgrund.&event.activity=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036-103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.%20Obs!%20Kolla%20g%C3%A4rna%20Grenna%20Museums%20webbsida%20f%C3%B6r%20aktuella%20%C3%B6ppettider.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Christina%20R%C3%A5hl%C3%A9n%2C%20m%C3%A5leri&smLink2Name=Grenna%20Museums%20%C3%B6ppettider&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D3-sept-2-okt-christina-rahlen-maleri&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fpage_id%3D1736&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f78d6b&date.startDates=1662199200000&date.endDates=1664719200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f78d76/1661245070287/eventimage.jpg