Cityloppis

local_offer
Marknad
Cityloppis Jönköping City
Mer information
Datum: 28 aug
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Hovrättstorget, jönköping
Adress: Hovrättstorget, 553 21 jönköping
Jönköping City AB
Telefon: 036-164074
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Söndagen den 28/8 anordnar vi cityloppis på Hovrättstorget kl 10-14! Här kommer du att kunna fynda bland härliga saker som söker nytt hem!

Kombinera ditt loppisbesök med shopping i våra butiker som har söndagsöppet eller kanske fika, brunch eller mat?! Valmöjligheterna är många och det finns förutsättningar för en riktigt bra söndag i city!

Biljettinformation

Det är kostnadsfritt att sälja och det är ett bord per person som gäller. Antalet platser är 80 st och det är först till kvarn. Du anmäler dig via länken

Fler tillfällen:
 • Datum:
  25 sep
  Tid:
  10.00 – 14.00
  Plats:
  Hovrättstorget, jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Cityloppis%20&event.desc=S%C3%B6ndagen%20den%2028%2F8%20anordnar%20vi%20cityloppis%20p%C3%A5%20Hovr%C3%A4ttstorget%20kl%2010-14!%20H%C3%A4r%20kommer%20du%20att%20kunna%20fynda%20bland%20h%C3%A4rliga%20saker%20som%20s%C3%B6ker%20nytt%20hem!%20&event.text=Kombinera%20ditt%20loppisbes%C3%B6k%20med%20shopping%20i%20v%C3%A5ra%20butiker%20som%20har%20s%C3%B6ndags%C3%B6ppet%20eller%20kanske%20fika%2C%20brunch%20eller%20mat%3F!%20Valm%C3%B6jligheterna%20%C3%A4r%20m%C3%A5nga%20och%20det%20finns%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20f%C3%B6r%20en%20riktigt%20bra%20s%C3%B6ndag%20i%20city!%0D%0A&event.categories=marknad&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Hovr%C3%A4ttstorget&event.postNumber=553%2021&event.placeName=Hovr%C3%A4ttstorget&event.id=2e52b9b2-2e50-47d6-a170-5dd008013424&event.imageAltText=Cityloppis%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20City&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20City%20AB&organizer.tel=036-16%2040%2074&organizer.email=info%40jonkopingcity.com&organizer.link=&applier.name=Kristoffer%20Johansson&applier.tel=0709699181&applier.email=kristoffer%40jonkopingcity.com&ticket.desc=Det%20%C3%A4r%20kostnadsfritt%20att%20s%C3%A4lja%20och%20det%20%C3%A4r%20ett%20bord%20per%20person%20som%20g%C3%A4ller.%20Antalet%20platser%20%C3%A4r%2080%20st%20och%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6rst%20till%20kvarn.%20Du%20anm%C3%A4ler%20dig%20via%20l%C3%A4nken&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6r%20att%20s%C3%A4lja&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20City%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F19KPy26Ei3&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkopingcity.com%2Fevents%2Fcityloppis28-08&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff3fe53,5.3e0e1d2f18249c092ff3fe62&date.startDates=1661673600000,1664092800000&date.endDates=1661688000000,1664107200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff3fe6d/1660221404302/eventimage.png