Cityloppis Atollen

local_offer
Marknad
cityloppis
Mer information
Datum: 5 feb
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Atollen, Jönköping
Adress: Fiskargränd, 553 20 Jönköping
Kristoffer Johansson
Telefon: 070-9699181
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Välkommen att fynda på vår stora inomhusloppis. Söndagen 5 februari kl. 11.00 - 15.00 öppnar vi upp lokalen ovanför Systembolaget på Fiskargränd på Atollen för årets första Cityloppis.

Välkommen att fynda på vår stora inomhusloppis. Söndagen 5 februari kl. 11.00 - 15.00 öppnar vi upp lokalen ovanför Systembolaget på Fiskargränd på Atollen för årets första Cityloppis. Vill du sälja på loppisen? Anmäl dig via formuläret innan måndag 30 januari. Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Cityloppis%20Atollen&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20fynda%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20stora%20inomhusloppis.%20S%C3%B6ndagen%205%20februari%20kl.%2011.00%20-%2015.00%20%C3%B6ppnar%20vi%20upp%20lokalen%20ovanf%C3%B6r%20Systembolaget%20p%C3%A5%20Fiskargr%C3%A4nd%20p%C3%A5%20Atollen%20f%C3%B6r%20%C3%A5rets%20f%C3%B6rsta%20Cityloppis.%20&event.text=V%C3%A4lkommen%20att%20fynda%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20stora%20inomhusloppis.%20S%C3%B6ndagen%205%20februari%20kl.%2011.00%20-%2015.00%20%C3%B6ppnar%20vi%20upp%20lokalen%20ovanf%C3%B6r%20Systembolaget%20p%C3%A5%20Fiskargr%C3%A4nd%20p%C3%A5%20Atollen%20f%C3%B6r%20%C3%A5rets%20f%C3%B6rsta%20Cityloppis.%20%0D%0A%20%0D%0AVill%20du%20s%C3%A4lja%20p%C3%A5%20loppisen%3F%20Anm%C3%A4l%20dig%20via%20formul%C3%A4ret%20innan%20m%C3%A5ndag%2030%20januari.%20Begr%C3%A4nsat%20antal%20platser%20-%20f%C3%B6rst%20till%20kvarn%20g%C3%A4ller!&event.categories=marknad&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Fiskargr%C3%A4nd&event.postNumber=55320&event.placeName=Atollen&event.id=92d3c31e-371a-483a-8596-69fc0d235de1&event.imageAltText=cityloppis&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kristoffer%20Johansson&organizer.tel=0709699181&organizer.email=kristoffer%40jkpgcity.se&organizer.link=&applier.name=Kristoffer%20Johansson&applier.tel=0709699181&applier.email=kristoffer%40jkpgcity.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=jkpgcity.&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjkpgcity.se%2Fevenemang%2Fcityloppis&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c257451286&date.startDates=1675591200000&date.endDates=1675605600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257451291/1674813778792/eventimage.png