Cletus Nelson Nwadike - Min mamma är en ängel nu

local_offer
Utställning
Svartvitt porträttfoto av äldre Nigeriansk kvinna
Mer information
Datum: 9 sep - 30 okt
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Österängens Konsthall, jönköping
Adress: Birkagatan , 554 65 jönköping
Österängens Konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

I en utställning om sorg, saknad, åldrande och saknaden efter den egna familjen och kulturen i diasporan, har Cletus Nelson Nwadike följt sin mammas väg genom ålderdomen och in en en demenssjukdom.

Ibland på plats i hemlandet Nigeria, ibland på avstånd från Sverige, men alltid med en ömsint och glasklar blick på en älskad mor. "Min mamma gick bort den 26 september 2021. Hon hade ont i magen men läkaren kunde inte rädda hennes liv. Vissa människor har inte sympati för de som lider av demens. Ibland var min mamma väldigt arg och sa saker som gör folk ledsna. Jag har känt och älskat och litat på henne i mer än 50 år. Men helt plötsligt var hon inte längre där.”

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Cletus%20Nelson%20Nwadike%20-%20Min%20mamma%20%C3%A4r%20en%20%C3%A4ngel%20nu&event.desc=I%20en%20utst%C3%A4llning%20om%20sorg%2C%20saknad%2C%20%C3%A5ldrande%20och%20saknaden%20efter%20den%20egna%20familjen%20och%20kulturen%20i%20diasporan%2C%20har%20Cletus%20Nelson%20Nwadike%20f%C3%B6ljt%20sin%20mammas%20v%C3%A4g%20genom%20%C3%A5lderdomen%20och%20in%20en%20en%20demenssjukdom.%20&event.text=Ibland%20p%C3%A5%20plats%20i%20hemlandet%20Nigeria%2C%20ibland%20p%C3%A5%20avst%C3%A5nd%20fr%C3%A5n%20Sverige%2C%20men%20alltid%20med%20en%20%C3%B6msint%20och%20glasklar%20blick%20p%C3%A5%20en%20%C3%A4lskad%20mor.%0D%0A%22Min%20mamma%20gick%20bort%20den%2026%20september%202021.%20Hon%20hade%20ont%20i%20magen%20men%20l%C3%A4karen%20kunde%20inte%20r%C3%A4dda%20hennes%20liv.%20Vissa%20m%C3%A4nniskor%20har%20inte%20sympati%20f%C3%B6r%20de%20som%20lider%20av%20demens.%20Ibland%20var%20min%20mamma%20v%C3%A4ldigt%20arg%20och%20sa%20saker%20som%20g%C3%B6r%20folk%20ledsna.%20Jag%20har%20k%C3%A4nt%20och%20%C3%A4lskat%20och%20litat%20p%C3%A5%20henne%20i%20mer%20%C3%A4n%2050%20%C3%A5r.%20Men%20helt%20pl%C3%B6tsligt%20var%20hon%20inte%20l%C3%A4ngre%20d%C3%A4r.%E2%80%9D&event.categories=utst%C3%A4llning&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%20&event.postNumber=55465&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=fa916f26-1ca7-46c6-a50d-b0a967ceed12&event.imageAltText=Svartvitt%20portr%C3%A4ttfoto%20av%20%C3%A4ldre%20Nigeriansk%20kvinna&event.activity=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&organizer.tel=0708672120&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Jannie%20Sidenvik&applier.tel=0722005722&applier.email=jannie.sidenvik%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=Facebook&smLink3Name=&smLink1Address=www.osterangenskonsthall.se&smLink2Address=www.facebook.com%2Fosterangenskonsthall&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f60a24&date.startDates=1662739200000&date.endDates=1667142000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f60a2f/1660824850970/eventimage.jpg