Dansa med hästar

local_offer
Dans
Fotograf: Teodor Leff
Mer information
Datum: 7 aug
Tid: 14.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Röshults Djur & Natur, Månsarp
Adress: Röshult 7, 562 91 Månsarp
PHIDR/DansPlats Skog
Telefon: 070-6699820
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Dansa med hästar är en dansföreställning där människor och hästar skapar koreografi tillsammans.

Vi undersöker hur häst och människa kan ge och ta impulser till rörelse av varandra och samexistera i lekfullhet, kravlöshet och spontanitet. Verket ackompanjeras av livemusik och ramas in av naturen. Fri entré. Föreställningslängd: ca 45 minuter och därefter fika. Buss åker till Röshults Djur & Natur från stadsbiblioteket Jönköping den 5 aug kl 17.15 och den 6 aug kl 13.15 via Hovslätt, Norrahammar och Taberg.

Biljettinformation

Fri entré. Boka buss och plats: Se länk nedan. Boka enbart plats: Maila dansplatsskog@gmail.com

Fler tillfällen:
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  18.00 – 19.00
  Plats:
  Röshults Djur & Natur, Månsarp
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 11.00
  Plats:
  Röshults Djur & Natur, Månsarp
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  18.00 – 19.00
  Plats:
  Röshults Djur & Natur, Månsarp
 • Datum:
  6 aug
  Tid:
  14.00 – 15.00
  Plats:
  Röshults Djur & Natur, Månsarp
 • Datum:
  6 aug
  Tid:
  18.00 – 19.00
  Plats:
  Röshults Djur & Natur, Månsarp

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dansa%20med%20h%C3%A4star&event.desc=Dansa%20med%20h%C3%A4star%20%C3%A4r%20en%20dansf%C3%B6rest%C3%A4llning%20d%C3%A4r%20m%C3%A4nniskor%20och%20h%C3%A4star%20skapar%20koreografi%20tillsammans.&event.text=Vi%20unders%C3%B6ker%20hur%20h%C3%A4st%20och%20m%C3%A4nniska%20kan%20ge%20och%20ta%20impulser%20till%20r%C3%B6relse%20av%20varandra%20och%20samexistera%20i%20lekfullhet%2C%20kravl%C3%B6shet%20och%20spontanitet.%20Verket%20ackompanjeras%20av%20livemusik%20och%20ramas%20in%20av%20naturen.Fri%20entr%C3%A9.F%C3%B6rest%C3%A4llningsl%C3%A4ngd%3A%20ca%2045%20minuter%20och%20d%C3%A4refter%20fika.Buss%20%C3%A5ker%20till%20R%C3%B6shults%20Djur%20%26%20Natur%20fr%C3%A5n%20Stadsbiblioteket%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20den%205%20aug%20kl%2017.15%20och%20den%206%20aug%20kl%2013.15%20via%20Hovsl%C3%A4tt%2C%20Norrahammar%20och%20Taberg.&event.categories=dans&event.city=M%C3%A5nsarp&event.street=R%C3%B6shult%207&event.postNumber=56291&event.placeName=R%C3%B6shults%20Djur%20%26%20Natur&event.id=629feaca-58a0-46dd-b688-8971c5272565&event.imageAltText=Fotograf%3A%20Teodor%20Leff&event.activity=&organizer.name=PHIDR%2FDansPlats%20Skog&organizer.tel=0706699820&organizer.email=dansplatsskog%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Destiny%20Johannah%20af%20Kleen&applier.tel=0706699820&applier.email=dansplatsskog%40gmail.com&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.%0D%0ABoka%20buss%20och%20plats%3A%20SE%20l%C3%A4nk%20nedan.%0D%0ABoka%20enbart%20plats%3A%20Maila%20dansplatsskog%40gmail.com&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=m%C3%A5nsarp,j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Boka%20buss%20och%20plats&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=DansPlats%20Skog&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D1ce1c1affa4c%26fbclid%3DIwAR0Gn4-pqbXjOexZA7wT_RMTCsjon5vK3MZsVO_jABJEVlagKnan1wMiCMw&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8as5CGsUQVE&smLink3Address=www.phidr.se&id=5.32edd2111813d4e011ace0c4,5.32edd2111813d4e011ace0d4,5.32edd2111813d4e011ace0e4,5.32edd2111813d4e011ace0f4,5.32edd2111813d4e011ace104,5.32edd2111813d4e011ace114&date.startDates=1659628800000,1659686400000,1659715200000,1659787200000,1659801600000,1659873600000&date.endDates=1659632400000,1659690000000,1659718800000,1659790800000,1659805200000,1659877200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011ace11f/1658390758058/eventimage.jpg