Dans för dig med Parkinson

local_offer
Dans | FaR – fysisk aktivitet på recept
Tre personer dansar sittande
Mer information
Datum: 27 sep
Tid: 14.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 65+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Sektion Folkhälsa Region Jönköpings län och Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping
Telefon: 072-4507409
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Kom och prova på dans och rörelse i en härlig miljö på Kulturhuset Spira!

Dans för dig med Parkinson erbjuds sedan 2013 och är anpassat för personer med Parkinsons sjukdom. Det finns ett flertal positiva effekter av dans för personer med Parkinson, såsom förbättrad balans, hållning, rörelseförmåga samt ökat välbefinnande och livskvalitet.

Biljettinformation

Kostnadsfri

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dans%20f%C3%B6r%20dig%20med%20Parkinson&event.desc=Kom%20och%20prova%20p%C3%A5%20dans%20och%20r%C3%B6relse%20i%20en%20h%C3%A4rlig%20milj%C3%B6%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira!&event.text=Dans%20f%C3%B6r%20dig%20med%20Parkinson%20erbjuds%20sedan%202013%20och%20%C3%A4r%20anpassat%20f%C3%B6r%20personer%20med%20Parkinsons%20sjukdom.%0D%0ADet%20finns%20ett%20flertal%20positiva%20effekter%20av%20dans%20f%C3%B6r%20personer%20med%20Parkinson%2C%20s%C3%A5som%20f%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20balans%2C%20h%C3%A5llning%2C%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga%20samt%20%C3%B6kat%20v%C3%A4lbefinnande%20och%20livskvalitet.&event.categories=dans%2Cfar%E2%80%93fysisk-aktivitet-p%C3%A5-recept&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%20Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=21fa5e11-6f22-4ab8-8fe6-d85d5533220e&event.imageAltText=Tre%20personer%20dansar%20sittande&event.activity=&organizer.name=Sektion%20Folkh%C3%A4lsa%20Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20och%20Studief%C3%B6rbundet%20Vuxenskolan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=0724507409&organizer.email=katarzyna.filipowicz%40rjl.se&organizer.link=&applier.name=Katarzyna%20Filipowicz&applier.tel=0724507409&applier.email=katarzyna.filipowicz%40rjl.se&ticket.desc=Kostnadsfri&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Dans%20f%C3%B6r%20dig%20med%20Parkinson&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.1177.se%2FJonkopings-lan%2Fbehandling--hjalpmedel%2Ffler-behandlingar%2Fdans-for-dig-med-parkinson%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff89e7f&date.startDates=1664280000000&date.endDates=1664283600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff89e8a/1661501627994/eventimage.jpg